POZYSKIWANIE DOTACJI DLA FIRM

O nas

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie rozwoju działalności oraz promocji firmy na rynkach zagranicznych.
Na rynku doradczym działamy nieprzerwanie od 2010r. Od tego czasu pozyskaliśmy dofinansowania na ponad 500 projektów związanych z rozwojem działalności. Dla naszych klientów opracowujemy dedykowane wnioski i biznesplany, plany rozwoju eksportu, modele internacjonalizacji czy też studia wykonalności.
Pomagamy klientom zarówno w pozyskaniu dofinansowania jaki i sprawnym przeprowadzeniu wniosku od początku do końca - aż do etapu finalnego rozliczenia i ewaluacji projektu.


LAT NA RYNKU

KLIENTÓW

MLN. PLN POZYSKANEGO DOFINANSOWANIA

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Usługi w zakresie dotacji


PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Pierwszy i kluczowy etap współpracy. Obejmuje omówienie pomysłu, zakresu inwestycji. Po fazie analizy rekomendujemy najbardziej korzystne i dostępne źródła dofinansowania. Kluczowy kamień milowy w każdym projekcie stanowi odpowiednie zaplanowanie budżetu, harmonogramu realizacji projektu.

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Pozyskanie dofinansowania stanowi pierwszy, choć nie najważniejszy etap inwestycji. Realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym wymaga odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia procedur przetargowych. Do obowiązków wnioskodawcy należy ponadto informacja i promocja projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Czytaj więcej

ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

Pozyskanie dotacji jest znacznie łatwiejsze niż jej rozliczenie - z taką tezą zgadza się ponad 90% wnioskodawców. Konieczność cyklicznego raportowania, składania wniosków o płatność, osiągania założonych wskaźników nie dla wszystkich beneficjentów jest sprawą prostą i łatwą.

Czytaj więcej

Aktualności


05

Lip 2018

0

Kolejny nabór w ramach działania Kredyt na innowacje technologiczne

Do 6 mln dofinansowania dla przedsiębiorców planujących wdrożyć innowacje procesowe (technologie produkcji)
Nabór potrwa od 8 października 2018 do 26 kwietnia 2019. Nabór prowadzony będzie w 6 rundach.

20

Mar 2018

0

Nabór w ramach działania Badania na rynek

Do 20 mln dofinansowania dla przedsiębiorców planujących wdrożyć innowacyjne produkty
Nabór potrwa od 20 marca do 5 grudnia.

07

Mar 2018

0

Nabór w ramach działania Go to brand

Dofinansowanie do 850tys PLN dla firm z sektora MŚP, planujących rozwój działalności eksportowej.
Nabór zaczyna się 4 kwietnia i potrwa maksymalnie do 8 maja.

15

Lut 2018

0

Nabór w ramach działania Kredyt na innowacje technologiczne

Do 6 mln dofinansowania dla przedsiębiorców planujących wdrożyć innowacje procesowe (technologie produkcji)
Nabór potrwa od 15 lutego do 24 maja.