Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje na rozpoczęcie działalności 6.2 POKL

 

Oferta obejmuje:

 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego (formularza) zgodnie z wytycznymi operatora
 • Przygotowanie do testów predyspozycji przedsiębiorczych/psychologicznych oraz rozmów z ekspertem d.s. przedsiębiorczości, doradcą zawodowym/inwestycyjnym, psychologiem
 • Przygotowanie Biznesplanu inwestycji zgodnie z wytycznymi formalnymi i merytorycznymi instytucji
  ( dokument do 40stron)

Dotacje z Urzędu Pracy - oferta Cennik (ceny z podziałem na etapy aplikowania)
 • I ETAP Napisanie wniosków 360zł  ( do 3 operatorów )
 • II ETAP Przygotowanie do rozmów z doradcą inwestycyjnym, zawodowym, testów predyspozycji - 140zł
 • III ETAP Napisanie biznesplanu 499zł
 • IV ETAP Przyznanie dotacji Success fee - 1000zł /płatne wyłącznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji

Łączne koszta aplikowania przed otrzymaniem dotacji wynoszą 999zł.
Podane ceny są cenami netto. Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek Vat.

Co nas wyróżnia:

 • Indywidualne podejście do każdego beneficjenta i jego branży
 • Wsparcie na etapie przygotowania klienta do rozmów z doradcami inwestycyjnymi psychologami, testów predyspozycji
 • Płatności rozłożone na etapy i raty, tak by nie stanowiły obciążenia dla klienta
 • Bezpłatna pomoc w sporządzeniu wniosku o indywidualne wsparcie pomostowe
  [ oprócz wsparcia finansowego w kwocie do 40tyś zł możecie Państwo ubiegać się o wsparcie pomostowe przez pierwsze 6-12 miesięcy na obligatoryjne opłaty w kwocie od 800-1300zł miesięcznie w zależności od operatora]
 • System zniżek dla klientów polecających - Możliwość zaoszczędzenia nawet 500zł.
 • Informujemy o obszarach wykluczonych, na które nie jest przyznawane wsparcie.
 • Monitoring wyników i opieka nad projektem od początku jego powstania aż do momentu przyznania dotacji
 • CERTYFIKAT EFG Certyfikat EFG[ European Financial Guide] potwierdzający jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje.
 • CERTYFIKATY PARPCertyfikat PARP [ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ]
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne i wsparcie na każdym etapie współpracy.
  [ większość firm ogranicza się do napisania wniosku, biznesplanu - my pomagamy również naszym klientom rozliczyć dotację, wsparcie pomostowe, oraz podatek Vat w ramach współpracy]
 • Wystawiamy rachunki i faktury Vat

 

ZASADY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU 

 • Zapoznaj się z informatorem dotyczącym dotacji z 6.2POKL. Przeczytaj o warunkach, wymogach,Przeczytaj regulamin oraz zasady współpracykosztach, które mogą być uznane za kwalifikowane oraz kwestiach formalnych ubiegania się o dotację. Przeczytaj również nasz regulamin.
 • Zadzwoń 883-43-63-13
  Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, skontaktuj się z naszym zespołem,
  oraz powiadom nas o chęci nawiązania współpracy.

 

 • W dalszych krokach przygotowujemy dla Ciebie umowę. Gdy otrzymasz od nas jej wzór - parafuj każdą ze stron oraz podpisz się w sposób czytelny na ostatniej - w miejscu do tego wyznaczonym. Następnie odeślij na adres podany w umowie. ( Umowa przygotowywana jest w przypadku możliwości aplikowania w trwających bądź planowanych naborach. Znajdziesz w niej harmonogram, zasady płatności oraz uszczegółowienie zasad współpracy)
 • ETAP I W kolejnym kroku pobieramy dokumenty rekrutacyjne ze strony Operatora i wysyłamy je do Klienta drogą mailową.
  ( Operator - instytucja prowadząca nabór i selekcję uczestników konkursu, szkoląca i przygotowująca do rozpoczęcia działalności
  - rozdzielająca dotacje )
  Prosimy w formularzu o uzupełnienie danych odnośnie planowanej inwestycji

  • Danych personalnych (dane kontaktowe)
  • Doświadczenia ( kursy, szkolenia, dotychczasowe doświadczenie)
  • Krótki opis planowanego pomysłu, inwestycji
  • Informacje o konkurencji (jeśli dotyczy)
  • Planowanych nakładów inwestycyjnych
 • Otrzymany formularz z danymi podlega obróbce technicznej. Dopracowywane są wszystkie sekcje dokumentu w celu uzyskania jak najwyższej oceny. Dokumentacja przygotowywana jest w oparciu o merytoryczne kryteria według wytycznych programu POKL działanie
  6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • Gotową dokumentację do wydruku wysyłam drogą mailową. Do zadań klienta należy wypełnienie załączników. ( oświadczeń)
  Często operatorzy wymagają dołączenia ksera dowodu osobistego.
  [ na 1 stronie kartki A4 powinny znajdować się 2 strony dowodu, kartka powinna być podpisana w następujący sposób:
  "Za zgodność z oryginałem. Imię; Nazwisko; Miejscowość; Data"]
  W identyczny sposób należy podpisać ksera wszystkich dokumentów, które będą stanowić załączniki dokumentacji.
 • W dalszej kolejności wnioski poddawane są ocenie formalnej i merytorycznej. Operator ogłasza wyniki. Autorzy najlepiej ocenionych wniosków przechodzą do kolejnego etapu.
 • ETAP II rekrutacji - następuje sprawdzanie predyspozycji przedsiębiorczych kandydata /tki.
  Wnioskodawcy zapraszani są przez Operatorów na rozmowy z doradcami zawodowymi, ekspertami d/s przedsiębiorczości, psychologami. Często rozmowy połączone są z rozwiązywaniem testów psychologicznych, baterii testów badających profil osobowościowy.
  ( Etap ten podlega uściśleniu w regulaminie operatora - jego składowe mogą zmieniać się, oraz być modyfikowane.)
  Przygotowanie do testów predyspozycji
  W ramach przygotowania do II Etapu - nasi Klienci otrzymują dokumenty przygotowujące do spotkań z ekspertami, testów, przykładowe baterie pytań i odpowiedzi. Przeprowadzana jest również rozmowa telefoniczna (ewentualnie - via Skype) przygotowująca do rozmów, udzielane są przydatne informacje, wskazówki.

 • Osoby, które otrzymają najwyższe sumaryczne noty z oceny wniosku oraz II etapu zapraszane są do podpisania umowy doradczo szkoleniowej z operatorem ( podpisanie umowy nie zawsze następuje na danym etapie)
 • Wnioskodawcy przechodzą etap szkoleń- nabywają wiedzę z zakresu rejestrowania firmy, podstaw księgowości, marketingu, pisania biznesplanu, obowiązków jakie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warunkiem pozytywnego zaliczenia tego etapu przez aplikantów jest uczestnictwo w conajmniej 80% zajęć.
 • III ETAP - Składanie biznesplanów.
  Po etapie szkoleń wszyscy uczestnicy w momencie ogłoszenia przez operatora naboru składają biznesplany. Ich ocena ( formalna i merytoryczna ) trwa około 2-3tygodni. Następnie zostaje ogłoszona lista rankingowa. Autorzy najlepiej ocenionych biznesplanów zostają ogłoszeni Beneficjentami Ostatecznymi i mogą liczyć na wsparcie swojego pomysłu biznesowego kwotą do 40tyś zł oraz dotacją pomostową (od 800 do 1300zł) w zależności od województwa. 
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji następuje rozliczenie 4 ETAPU - wyrównanie opłaty za Succes fee.
 • Beneficjenci Ostateczni rejestrują swoje firmy. Podpisywane są przez nich umowy z Operatorem. Na konta Beneficjentów zostają przelane dotacje na zakupy określone w biznesplanach.
  Szczęśliwcy mogą również liczyć na wypłaty miesięcznych rat wsparcia pomostowego, przez pierwsze 6/12 miesięcy działalności.
 • To nie koniec wsparcia !! - Nasi klienci mogą liczyć na bezpłatną pomoc przy przygotowaniu do rozliczenia dotacji, kontroli, oraz pobierać dokumenty premium z naszego działu Poradnik i Materiały.

 

 

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał

Zig Ziglar