Nabór w ramach działania 1.1.1 PO IR - Szybka Ścieżka

Od 1 kwietnia kolejna szansa na pozyskanie wsparcia na wdrożenie wyników prac B+R, stworzenie linii pilotażowych


Nabór w ramach działania 1.1.1. Szybka ścieżka

Ogłoszono nabór w ramach działania "Szybka ścieżka" z największym wsparciem dla przedsiębiorstw (20mln euro na badania przemysłowe; 15 mln euro na prace rozwojowe)

Nabór ogłoszono oddzielnie dla
- przedsiębiorstw z sektora MŚP nabór od 1 kwietnia do 1 lipca 2019
- dużych przedsiębiorstw, konsorcjów, MŚP, od 16 września do 16 grudnia 2019