Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Oferta przygotowania wniosku i biznesplanu do Funduszu Pożyczkowego

Oferta obejmuje:
Przygotowanie wniosku oraz biznesplanu według regulaminu instytucji przyjmującej wnioski. [ Komplet dokumentacji każdorazowo sprawdzany jest pod kątem obowiązującego regulaminu w danym Funduszu Pożyczkowym, wytycznych formalnych oraz merytorycznych, zgodności i poprawności wzorów dokumentów ]
W ramach usługi wykonywana jest kalkulacja przychodów i kosztów, rachunku zysków i strat oraz biznesplan przedsięwzięcia, z wszystkimi niezbędnymi objaśnieniami pozycji.

Szczegóły wniosku i biznesplanu:

 • rachunek zysków i strat
 • cash flow (przepływy)
 • bilans
 • charakterystyka i analiza rynku
 • polityka cenowa
 • plan i strategia marketingowa
 • analiza SWOT
 • objaśnienia pozycji obliczeniowych

Warianty Płatności

Dotacje z Urzędu Pracy - oferta Wariant I
Success fee od 3,5 %
wartości pożyczki + VAT (nie mniej niż 1990zł +VAT)

Płatne wyłącznie w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji.
( wariant I dostępny po analizie pomysłu oraz szans pozyskania wsparcia)
Dotacje z Urzędu Pracy - oferta

Wariant II
Cena za przygotowanie kompletu dokumentacji
: od 490 zł + VAT

(w przypadku rozbudowanego wniosku i biznesplanu cena może wzrosnąć do 1500zł + Vat)

Success fee od 2,5 % wartości pożyczki + VAT (nie mniej niż 1490zł +VAT)
Dotacje z Urzędu Pracy - oferta

Wariant III
Cena za przygotowanie kompletu dokumentacji : od 990 zł + VAT
(w przypadku rozbudowanego wniosku i biznesplanu cena może wzrosnąć do 1500zł + Vat)

Success fee - od 1% wartości pożyczki+ VAT (nie mniej niż 500zł +VAT)
Płatne wyłącznie w momencie otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji 

Co nas wyróżnia:

 • Indywidualne podejście do każdego beneficjenta i jego branży
 • Gwarancja odnośnie oceny formalnej wniosku.
 • Informujemy o obszarach wykluczonych na które nie jest przyznawane wsparcie
 • Monitoring wyników i opieka nad projektem od początku jego powstania aż do momentu przyznania dotacji
 • System zniżek dla klientów polecających
 • CERTYFIKAT EFG Certyfikat EFG[ European Financial Guide] potwierdzający jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje.
 • CERTYFIKATY PARPCertyfikat PARP [ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ]
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne i wsparcie na każdym etapie współpracy.
 • Pomoc w rozliczeniu pożyczki.
 • Wystawiamy rachunki i faktury Vat

ZASADY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU

 • Zapoznaj się z regulaminem instytucji - Funduszu Pożyczkowego,  w którym zamierzasz starać się o pożyczkę. Przeczytaj o warunkach, wymogach, kosztach które mogą być uznanePrzeczytaj regulamin oraz zasady współpracy  za kwalifikowane oraz kwestiach formalnych ubiegania się o dotację. Przeczytaj również nasz regulamin.

 • Zadzwoń 883-43-63-13Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, skontaktuj się z naszym zespołem, oraz powiadom nas o chęci nawiązania współpracy.

 

 Wypełnij dokument, dokonaj przelewu

 • Pobieramy wzór wniosku, formularza ze strony Funduszu i wysyłamy do Ciebie dokumenty, w których zaznaczymy sekcje - z prośbą o uzupełnienie podstawowych danych. Poprosimy również o dokonanie przelewu na poczet przygotowania dokumentacji. W otrzymanym mailu otrzymasz dokument z podanym kontem do przelewu.

 • Konsultant

  Mail, który od Ciebie otrzymamy powinien zawierać dane niezbędne do przygotowania dokumentacji
  . W tym momencie, przypisany zostaje każdemu Klientowi indywidualny opiekun projektu - będzie on kontaktował się z Państwem w celu pozyskania i uzupełnienia niezbędnych danych, czuwał nad Waszym projektem, aż do momentu pozytywnego zakończenia procesu aplikowania.
  Dokumentacja
 • Do 7 dni roboczych od zaksięgowania pieniędzy i otrzymaniu wpłaty przygotowujemy dla Państwa komplet dokumentacji. W tym czasie Klient powinien przygotować dokumenty odnośnie poręczenia/zabezpieczenia otrzymanej pożyczki. [ szczegóły określane są każdorazowo w regulaminie ubieganie się o pożyczkę danego Funduszu ]( czas przygotowanie dokumentacji może ulec zwiększeniu w przypadku rozbudowanych wniosków i biznesplanów - autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu )

 • DokumentacjaKompletną dokumentację wysyłamy drogą mailową. Do zadań Klienta należy odpowiednie opisanie dokumentacji według regulaminu i wskazówek indywidualnego doradcy, oraz złożenie dokumentów w Funduszu Pożyczkowym. Za błędy formalne wynikłe z nie zapoznania się z regulaminem (nie podpisanie dokumentów, nie parafowanie stron, nie dołączenie wymaganego załącznika), oraz wskazówkami doradcy wyłączną odpowiedzialność ponosi klient i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec wykonawcy.


REGULAMIN

§ 1

Po złożeniu zamówienia klient dostaje drogą mailową informację o jego przyjęciu go do realizacji. Prace nad dokumentacją rozpoczynają się po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, lub przesłaniu przez klienta potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: biuro@all-grants.pl z dopiskiem "Potwierdzenie przelewu FP".
W emailu prosimy o podanie Imienia + Nazwiska z dopiskiem - "Wniosek o pożyczkę z FP"
Czas realizacji zamówienia ustalany jest każdorazowo indywidualnie. [ Średni czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni robocze od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania dokumentacji, może on jednak zostać wydłużony w momencie prac nad rozbudowanym wnioskiem, biznesplanem.]

§ 2

Każdy aplikant zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z wymaganiami formalnymi, odnośnie aplikowania po pożyczkę oraz regulaminem przyznawania pożyczki, określonymi szczegółowo przez wybrany Fundusz Pożyczkowy w swojej dokumentacji, w szczególności w sekcji dotyczącej poręczenia otrzymanej dotacji, oraz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na które przyznawane jest wsparcie. Dodatkowo do zadań klienta należy zapoznanie się ze sposobem opisania oraz złożenia dokumentów.

§ 3

Podane powyżej ceny są cenami netto. Do ceny należy każdorazowo doliczyć podatek VAT. [ Na rabat cenowy w wysokości 5% mogą liczyć osoby polecające oraz wcześniej korzystające z usług zespołu d/s dotacji, oraz grupy osób podejmujących decyzję o złożeniu zlecenia grupowego (co najmniej 2 osoby)]

§ 4

Autorzy portalu zastrzegają sobie prawo do zmiany cennika usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www portalu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5

Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu.

§ 6

Pracownicy zespołu po analizie szansy powodzenia aplikowania po pożyczkę zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia zlecenia do realizacji.

 

 

By dokonać wielkich dzieł, powinniśmy nie tylko planować, ale również wierzyć

Anatol France