Badania i rozwój

Dotacje na projekty B+R

DOTACJE NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE


Przedsiębiorcy planujący projekty badawczo-rozwojowe mają możliwość skorzystania z szeregu dofinansowań związanych z realizacją prac badawczych.

Oddzielne pule dofinansowań dedykowane są projektom "twardym" obejmującym budowę budynków, zakup zaplecza i sprzętu badawczego do badań.
Druga gałąź dotacji obejmuje projekty "miękkie" gdzie głównymi kosztami są prace badawcze. W ramach projektów badawczych wyróżniamy dwa podtypy - projekty badawcze prowadzone samodzielnie przez zespół wnioskodawcy i projekty badawcze zlecane jednostkom zewnętrznym (np. instytutom badawczym, uczelniom, centrom B+R)

Warunkiem aplikowania po dofinansowanie na projekty z zakresu B+R jest najczęściej posiadanie planu badań - tj. opracowania w formie agendy badawczej
Agenda prezentuje potrzeby i plany przedsiębiorstwa w zakresie badań i rozwoju. Dokument ten odnosi się do wizji rozwoju firmy zarówno w zakresie rozwoju technologii, produktu, procesu jego wytwarzania, jak również w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem i realizacji procesów około-produkcyjnych.
  • slide

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM NAJBARDZIEJ POPULARNYCH DOTACJI BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

DOTACJE NA STWORZENIE DZIAŁU BADAWCZEGO

DOTACJE NA PROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH PRZEZ WŁASNY ZESPÓŁ

DOTACJE NA PROWADZENIE PRAC BADAWCZYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ