Blog

Posts category: blog

Blog post

Analiza statusu MŚP dotyczy 3 typów przedsiębiorstw. Samodzielnych, powiązanych i partnerskich. Po lekturze artykułu dowiesz się jaki typ przedsiębiorstwa prowadzisz

Read more
Blog post

W artykule przybliżamy szczegóły pomocy de minimis. Jakie ma zalety, jak wyliczyć jej limit oraz inne cenne informacje przydatne dla firm planujących pozyskać wskazany typ pomocy

Read more
Blog post

W niniejszym artykule dowiesz się o jaki procentowy poziom wsparcia możesz aplikować w swoim województwie i od czego on zależy.

Read more
Blog post

Przedstawiamy źródła i różnice pomiędzy naborami ogólnopolskimi a regionalnymi z dotacjami dla firm produkcyjnych.

Read more
Blog post

Przedstawiamy źródła i kierunki pozyskania dofinansowań na rozpoczęcie działalności

Read more
Blog post

Analizujemy za co i w jakiej wysokości urzędnik na etapie kontroli może ukarać firmę korektą dofinansowania.

Read more