Go to Brand EXPO 2020

Skuteczna promocja zagraniczna polskich MŚP na targach Expo 2020 w Dubaju

GO TO BRAND EXPO 2020 DUBAJ- 3.3.3 PO IR


Wszystko co musisz i chcesz wiedzieć planując udział w EXPO Dubai 2020 w ramach Go to Brand 2021

Przybliżamy najbardziej popularną dotację eksportową


WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU GO TO BRAND


Wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 1 mln PLN.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi dla naboru w 2021r. :

0 PLN - mikro; małe; średnie przedsiębiorstwo
Procentowy poziom wsparcia w Go to brand zależy od wielkości przedsiębiorstwa

Pomoc de minimis - Średnie przedsiębiorstwo

60 %

Pomoc de minimis - Małe przedsiębiorstwo

75 %

Pomoc de minimis - Mikroprzedsiębiorstwo

85 %

Pomoc publiczna - bez względu na wielkość przedsiębiorstwa

50 %


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND - EXPO DUBAJ

Najważniejsze kroki sprawnego i skutecznego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w Go to brand obejmują:
-Opracowanie założeń budżetu
-Zdobycie ofert na każdą pozycję budżetu
-Przygotowanie wniosku
-Złożenie wniosku

Czas oczekiwania na wyniki określony w regulaminie przez PARP, wynosi w teorii 100 dni, w praktyce należy się przygotować na ok 200 dni.

Po złożeniu wniosku, w trakcie naboru, podlega on ocenie formalnej, a następnie jest kierowany do oceny merytorycznej.
Ocena wniosku w ramach Go to brand, polega na jego weryfikacji pod kątem z góry ustalonych kryteriów.

Zaufaj specjalistom - Zadzwoń - Omówimy Twój projekt - Ocenimy realne szanse pozyskania dofinansowania


Na koncie posiadamy ponad 50 zrealizowanych i rozliczonych projektów w GtB - Nie pobieramy przedpłat i opłat z góry - Oferujemy elastyczne formy współpracy


Oferujemy przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w opracowaniu budżetu, nawiązaniu współpracy z firmami zajmującymi się organizacją misji i targów zagranicznych.


Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem w celu jego efektywnego rozliczenia.HARMONOGRAM NABORU GO TO BRAND EXPO DUBAI

  • 26.02.2021

    ROZPOCZĘCIE NABORU

  • 29.03.2021

    ZAKOŃCZENIE NABORU

    UWAGA! NASZYM KLIENTOM POMAGAMY WYDŁUŻYĆ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O MAKS. 2 TYGODNIE ( Do 12 kwietnia 2021r)