Go to Brand

Skuteczna promocja zagraniczna polskich MŚP

GO TO BRAND


Przybliżamy najbardziej popularną dotację eksportową

Celem programu Go to Brand jest promocja rozwoju eksportu i udzielenie wsparcia finansowego na działania promocyjne określone w:

1. Branżowych programach promocji – 12 branżowych programów promocji,
2. Programach promocji o charakterze ogólnym - 5 programów promocji dedykowanych rynkom perspektywicznym

Sprowadza się to do tego, iż wsparcie udzielane jest firmom działającym we wskazanych poniżej 12 branżach, (branżowe programy promocji) bądź planujących wejście na rynki uznane przez PARP za perspektywiczne.
W ramach naboru można aplikować zarówno w projekcie branżowym, ogólnym - dotyczącym rynków perspektywicznych. PARP daje również możliwość dotyczącą promocji w branżowym i ogólnym projekcie jednocześnie.

Wybierając branżowy program promocji firma uzyskuje możliwość promowania swoich wyrobów na szeregu imprez międzynarodowych (najczęściej kilkadziesiąt) dotyczących branży w której działa.
Programy promocji ogólne dotyczą zaś wybranych rynków i obejmują imprezy odbywające się wyłącznie na wskazanych rynkach.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU GO TO BRAND


Wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 1 mln PLN.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi dla naboru w 2019r. :

0 PLN - mikro; małe; średnie przedsiębiorstwo
Procentowy poziom zależy od formy wybranego wsparcia

Pomoc publiczna

50 %

Pomoc de minimis - średni

60 %

Pomoc de minimis - małe przedsiębiorstwo

75 %

Pomoc de minimis - mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

80 %

Pomoc de minimis - pozostałe mikroprzedsiębiorstwa.

85 %
Dofinansowaniu podlegają koszty:

Jak pozyskać 430 tys PLN na rozwój eksportu z 3.3.3 PO IR


Krok po kroku o procesie aplikowania.

Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia należy
1) Zweryfikować czy firma może aplikować po dofinansowanie
2) Opracować budżet projektu
3) Zebrać oferty na wszystkie potencjalne wydatki (czy to od organizatorów targów, czy też od firm zajmujących się m.in produkcją filmów promocyjnych,katalogów itp.)

Jest o tyle kluczowe, iż od naboru przeprowadzonego w 2018 roku rozliczanie projektów realizowane jest w formie uproszczonej na bazie stawek ryczałtowych. Rozliczenie uproszczone jest obligatoryjne dla wszystkich projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi.

Opis procesu aplikowania po dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 PO IR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand"

Najważniejsze kroki sprawnego i skutecznego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej obejmują:
-Opracowanie założeń budżetu
-Zdobycie ofert na każdą pozycję budżetu
-Przygotowanie wniosku
-Złożenie wniosku

Czas oczekiwania na wyniki (w teorii 80 dni, w praktyce 160 dni)

Po złożenie wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej.
Ocena ta polega na weryfikacji wniosku pod kątem z góry ustalonych kryteriów.

Oferta przygotowania wniosku po dofinansowanie w ramach GO TO BRAND

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w redakcji budżetu, nawiązaniu współpracy z firmami zajmującymi się organizacją misji i targów zagranicznych.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania.