Go to Brand

Skuteczna promocja zagraniczna polskich MŚP

GO TO BRAND - 3.3.3 PO IR

GO TO BRAND


Przybliżamy najbardziej popularną dotację eksportową

Celem programu Go to Brand jest promocja rozwoju eksportu i udzielenie wsparcia finansowego na działania promocyjne określone w:

12 Branżowych programach promocji

Dofinansowanie udzielane jest firmom działającym we wskazanych poniżej branżach, planujących rozwój sprzedaży eksportowej.

Dofinansowanie w Go to brand udzielane jest na udział
-w misjach (wyjazdowych, przyjazdowych)
-targach (krajowych jak i zagranicznych) konferencjach,
-działania informacyjno-promocyjne (gadżety, katalogi, filmy promocyjne, kampanie adwords, pozycjonowanie itp)
oraz
-usługi doradcze w zakresie umiędzynarodowienia

W ramach naboru Go to brand jedna firma można aplikować do różnych branżowych programów promocji - każdorazowo wniosek musi jednak dotyczyć innej marki produktowej wnioskodawcy.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU GO TO BRAND


Wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 1 mln PLN.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi dla naboru w 2020r. :

0 PLN - mikro; małe; średnie przedsiębiorstwo
Procentowy poziom wsparcia w Go to brand zależy od wielkości przedsiębiorstwa

Pomoc de minimis - Średnie przedsiębiorstwo

60 %

Pomoc de minimis - Małe przedsiębiorstwo

75 %

Pomoc de minimis - Mikroprzedsiębiorstwo

85 %
Dofinansowaniu podlegają koszty:O SEKRETACH DZIAŁANIA 3.3.3 PO IR GO TO BRAND


JAK POZYSKAĆ 425 TYS PLN BĄDŹ WIĘCEJ NA ROZWÓJ EKSPORTU Z 3.3.3 PO IR


KROK PO KROKU O PROCESIE APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W GO TO BRAND

Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia w ramach GO TO BRAND należy
1) Zweryfikować czy firma może aplikować po dofinansowanie
2) Opracować budżet projektu
3) Zebrać po 3 oferty na wszystkie potencjalne wydatki (czy to od organizatorów targów, czy też od firm zajmujących się m.in produkcją filmów promocyjnych,katalogów itp.)

Jest o tyle kluczowe, iż od naboru Go to brand przeprowadzonego w 2018 roku rozliczanie projektów realizowane jest w formie uproszczonej na bazie stawek ryczałtowych. Jest ono obligatoryjne dla wszystkich projektów Go to brand rozliczanych kwotami ryczałtowymi.


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 3.3.3 PO IR "WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND"

Najważniejsze kroki sprawnego i skutecznego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w Go to brand obejmują:
-Opracowanie założeń budżetu
-Zdobycie 3 ofert na każdą pozycję budżetu
-Przygotowanie wniosku
-Złożenie wniosku

Czas oczekiwania na wyniki określonym przez PARP wynosi w teorii 80 dni, w praktyce 160 dni.

Po złożenie wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej.
Ocena wniosku w ramach Go to brand ta polega na jego weryfikacji pod kątem z góry ustalonych kryteriów. Poza kryteriami eksperci mają prawo wezwać wnioskodawcę do przedłożenia wycen, potwierdzających koszty wskazane we wniosku o dofinansowanie.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W GO TO BRAND

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w redakcji budżetu, nawiązaniu współpracy z firmami zajmującymi się organizacją misji i targów zagranicznych.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania.


HARMONOGRAM NABORU GO TO BRAND 2020  • 11.02.2020

    ROZPOCZĘCIE NABORU

  • 11.03.2020

    ZAKOŃCZENIE NABORU