Harmonogram naborów dla firm – Śląskie 2023

HARMONOGRAM NABORÓW DLA FIRM ŚLĄSKIE 2023

Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów dla firm w województwie śląskim na rok 2023

1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - WDRAŻANIE WYNIKÓW PRAC B+R


Nabór dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku).
Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.
Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN . Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).
Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej.
Pula funduszy do podziału w naborze 93 mln PLN
Termin
kwiecień 2024 do maj 2024

1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - INFRASTRUKTURA B+R BĄDŹ PRACE B+R


Nabór dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw a także konsorcjów (przemysłowo-naukowe; lub przemysłowe) na realizację prac B+R bądź infrastrukturę B+R.
Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.
Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN . Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).
Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 376mln PLN
Termin
sierpień - październik 2023

1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP


Nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 000 000,00 PLN. Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).
Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 67 mln PLN
Termin
marzec 2024 do kwiecień 2024

10.3 WSPARCIE MŚP NA RZECZ TRANSFORMACJI - MAKROINWESTYCJE MŚP


Dotacje na projekty od 5 mln dofinansowania wzwyż

Nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego (podregiony - katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).
Realizowany projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.
Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych.
Wsparcie będzie udzielane na zakup maszyn i urządzeń, realizację robót budowlanych, zakup oprogramowania .
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 5 000 000,00 PLN.
Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).
Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 400 mln PLN
Termin
16 maj do 27 czerwiec 2023

10.3 WSPARCIE MŚP NA RZECZ TRANSFORMACJI - MIKROINWESTYCJE MŚP


Dotacje na małe projekty w przedziale od 0,5 do 0,9 mln dofinansowania

Nabór dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego (podregiony - katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).
Realizowany projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji.
Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych.
Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN. Wartość projektu ogółem nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN.
Pomoc będzie udzielana w formie pomocy de minimis. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 178 mln PLN
Termin
lipiec - sierpień 2023

10.4 WSPARCIE DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA RZECZ TRANSFORMACJI


Nabór dla dużych przedsiębiorstw z województwa śląskiego (podregiony - katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).
Wsparcie ma na celu wzmocnienie procesu transformacji dużych przedsiębiorstw działających w branży około-górniczej w województwie śląskim.
Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 267 mln PLN
Termin
14 kwiecień do 23 maj 2023