Harmonogram naborów FENG na rok 2023

Harmonogram naborów dla firm - FENG 2023


Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów w ramach FENG na rok 2023


DOTACJE NA INWESTYCJE

Ścieżka SMART
Pojedyncze MŚP
21 stycznia do 12 kwietnia 2023
13 kwiecień do 15 czerwca 2023
5 wrzesień do 31 październik 2023

Konsorcja MŚP
1 czerwiec do 31 sierpień 2023

Duże przedsiębiorstwa
21 luty do 12 kwietnia 2023
13 kwiecień do 15 czerwca 2023
5 wrzesień do 31 październik 2023

Konsorcja MŚP, Dużych przedsiębiorstw, organizacji badawczych, NGO
1 czerwiec do 31 sierpień 2023

KREDYT TECHNOLOGICZNY
23 marzec do 31 maj 2023

KREDYT EKOLOGICZNY
6 czerwca do 17 sierpnia 2023
22 sierpnia do 21 listopad 2023


DOTACJE NA CYFRYZACJĘ

Wsparcie transformacji cyfrowej polskich MŚP
27 lutego do 29 grudzień 2023


DOTACJE NA PROMOCJĘ ZAGRANICZNĄ

Polskie Mosty Technologiczne
27 lutego do 29 grudzień 2023
Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB
27 lutego do 29 grudzień 2023
Promocja marki innowacyjnych MŚP
20 czerwiec do 20 wrzesień 2023

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!