Kredyt ekologiczny

Dofinansowanie na transformację i poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

KREDYT EKOLOGICZNY FENG 3.1


CZYM JEST KREDYT EKOLOGICZNY?


SŁOWO WSTĘPU O DOTACJI NA POPRAWĘ EFKETYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Kredyt ekologiczny jest dotacją skierowaną do mikro, małych, średnich oraz dużych firm zatrudniających do 3 tys pracowników na wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji zapotrzebowania na energię o min 30%.

Nazwa działania wiąże się z specyfiką finansowania projektów za pomocą kredyty komercyjnego. Obowiązkiem wnioskodawcy (tj. podmiotu starającego się o dofinansowanie) jest posiadanie promesy kredytowej na realizację inwestycji. Dofinansowanie zaś spłaca w części kredyt zaciągnięty na jego realizację.

Sam kredyt ekologiczny może finansować inwestycję do 100%. Dofinansowanie zaś uzależnione jest od wielkości firmy i rodzaju wydatków przedstawionych do dofinansowania.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU KREDYT EKOLOGICZNY


Poziom dofinansowania jest zależny od typu kategorii wydatku, lokalizacji inwestycji na terenie kraju oraz wielkości firmy.

Pomoc w ramach kredytu ekologicznego obejmuje n/w typy pomocy publicznej:
1. regionalna pomoc inwestycyjna - do 70% (roboty budowlane, maszyny, oprogramowanie)
2. pomoc na usługi doradcze- 50% (audyt + projekty techniczne)
3. pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną do 80%
4. pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (instalacje OZE) do 65% dla małych instalacji a w przypadku instalacji referencyjnych do 80%
5. pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy do 80%

Dofinansowaniu podlegają koszty

- audytu energetycznego
- projekty techniczne, ekspertyzy
- termomodernizacji, dociepleniu hal, wymianie stolarki
- zakup instalacji OZE
- zakupu maszyn i urządzeń na bardziej efektywne energetycznie
- modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, pod kątem energooszczędności, odzysku ciepła z procesów produkcyjnych itp.
- wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne
- zakup oprogramowania do inteligentnego sterowania oświetleniem, procesami produkcji

O SEKRETACH DZIAŁANIA 3.1 FENG KREDYT EKOLOGICZNY


JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ Z DZIAŁANIA 3.1 FENG


KROK PO KROKU O PROCESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE W KREDYCIE EKOLOGICZNYM


Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia należy dobrze zrozumieć specyfikę działania "kredytu ekologicznego".
Uprawione do aplikowania będą firmy, które dzięki planowanej inwestycji w szeroko rozumianą poprawę efektywności osiągną redukcję zapotrzebowania na energię o min. 30% w stosunku do stanu bazowego.
Stan bazowy zaś będzie ustalany na podstawie audytu energetycznego - którego koszty będą również mogły być przedsiębiorcy zrefundowane.

Poprawa efektywności może zostać osiągnięta poprzez wielowymiarową inwestycje. Poniżej przedstawiamy przykłady rozwiązań, które będą mogły zostać dofinansowane przez BGK w działaniu Kredyt Ekologiczny
- termomodernizacja, docieplenie hali produkcyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana źródeł ogrzewania na bardziej energooszczędne
- wymiana źródeł światła na energooszczędne
- inwestycja w OZE (np. instalację fotowoltaiczną na dachu zakładu produkcyjnego)
- zakup oprogramowania do inteligentnego sterowania oświetleniem
- modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, pod kątem energooszczędności, odzysku ciepła z procesów produkcyjnych itp.
- inwestycja w rozwiązania/urządzenia pozwalające na odzysk ciepła z procesów produkcyjnych

Zapisy dokumentacji pozwalają również w Kredycie Ekologicznym na wymianę parku maszynowego na nowszy - bardziej efektywny energetycznie (np. wymiana starej prasy na nową o ile nowa maszyna będzie cechować się mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną)

O dofinansowanie w działaniu 3.1 FENG mogą więc aplikować firmy, które mają pomysł na inwestycje przyczyniające się do redukcji zapotrzebowania na energię o min 30%.


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO


Posiadanie audytu energetycznego jest podstawą. Mając stosowny dokument można realnie oszacować obecne zapotrzebowanie na energię i dobrać pod kątem wymogu (30% redukcja) odpowiednie działania inwestycyjne.

Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, firma musi posiadać obligatoryjny załącznik jakim jest poza audytem energetycznym promesa kredytu ekologicznego. Promesę taką wydają banki komercyjne współpracujące z BGK.
Bank z kolei, aby wydać promesę musi otrzymać biznesplan projektu wraz z analizą finansową inwestycji, oraz najczęściej wydruk próbny wniosku z generatora (specjalnej aplikacji).

Po złożeniu wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej.
Wszystkie projekty, które zostaną pozytywnie ocenione merytorycznie, zmieszczą się w puli środków dostępnej dla danej rundy naboru uzyskają rekomendację do przyznania dofinansowania.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGOCO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 3.1 KREDYT EKOLOGICZNY


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w znalezieniu audytora. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie biznesplan dla banku pod kątem wydania promesy, z kompletną analizą finansową.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po kredyt ekologiczny. Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowaniaŹródło Strona


Źródło URL


Imię i nazwisko


E-mail


Numer telefonu


Wiadomość


Gratulacje, Twoja wiadomość została wysłana
Błąd, spróbuj ponownie. Twoja wiadomość nie zostala wysłana

Harmonogram nabliższego naboru


  • 25.04.2024

    Start naboru

  • 25.07.2024

    Zakończenie naboru