Kredyt ekologiczny

Dofinansowanie na transformację i poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw

KREDYT EKOLOGICZNY FENG 3.1


CZYM JEST "KREDYT EKOLOGICZNY" ?


SŁOWO WSTĘPU O DOTACJI NA POPRAWĘ EFKETYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ


Kredyt ekologiczny jest dotacją skierowaną do mikro, małych, średnich oraz dużych firm zatrudniających do 3 tys pracowników na wdrażanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji zapotrzebowania na energię o min 30%.

Nazwa działania wiąże się z specyfiką finansowania projektów za pomocą kredyty komercyjnego. Obowiązkiem wnioskodawcy (tj. podmiotu starającego się o dofinansowanie) jest posiadanie promesy kredytowej na realizację inwestycji. Dofinansowanie zaś spłaca w części kredyt zaciągnięty na jego realizację.

Sam kredyt ekologiczny może finansować inwestycję do 100%. Dofinansowanie zaś może wynieść maksymalnie 70% wartości inwestycji.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA, POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU KREDYT EKOLOGICZNY


Maksymalna kwota wsparcia w kredycie ekologicznym nie została określona.

Obecnie dofinansowanie wynosi ono do 70% wielkości kosztów a jego ostateczny poziom uzależniony jest od lokalizacji inwestycji na terenie kraju oraz wielkości firmy.
Procentowy poziom wsparcia ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Uzależniony jest on od wielkości firmy i miejsca realizacji inwestycji.

Przykład:
Mikro i małe przedsiębiorstwo realizujące inwestycję na terenie woj. śląskiego może ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 50%.
Poziom pomocy dla średniego przedsiębiorstwa realizującego tę samą inwestycję na terenie śląska wyniesie już tylko 40%. Duża firma z kolei będzie mogła uzyskać 30% wsparcie.

Dofinansowaniu podlegają koszty
- audytu energetycznego
- projekty techniczne, ekspertyzy
- termomodernizacji, dociepleniu hal, wymianie stolarki
- zakup instalacji OZE
- zakupu maszyn i urządzeń na bardziej efektywne energetycznie
- modernizacji systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, pod kątem energooszczędności, odzysku ciepła z procesów produkcyjnych itp.
- wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne
- zakup oprogramowania do inteligentnego sterowania oświetleniem, procesami produkcji

O SEKRETACH DZIAŁANIA 3.1 FENG KREDYT EKOLOGICZNY


JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA TRANSFORMACJĘ ENERGETYCZNĄ Z DZIAŁANIA 3.1 FENG


KROK PO KROKU O PROCESIE APLIKOWANIA O DOFINANSOWANIE W KREDYCIE EKOLOGICZNYM


Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia należy dobrze zrozumieć specyfikę działania "kredytu ekologicznego".
Uprawione do aplikowania będą firmy, które dzięki planowanej inwestycji w szeroko rozumianą poprawę efektywności osiągną redukcję zapotrzebowania na energię o min. 30% w stosunku do stanu bazowego.
Stan bazowy zaś będzie ustalany na podstawie audytu energetycznego - którego koszty będą również mogły być przedsiębiorcy zrefundowane.

Poprawa efektywności może zostać osiągnięta poprzez wielowymiarową inwestycje. Poniżej przedstawiamy przykłady rozwiązań, które będą mogły zostać dofinansowane przez BGK w działaniu Kredyt Ekologiczny
- termomodernizacja, docieplenie hali produkcyjnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana źródeł ogrzewania na bardziej energooszczędne
- wymiana źródeł światła na energooszczędne
- inwestycja w OZE (np. instalację fotowoltaiczną na dachu zakładu produkcyjnego)
- zakup oprogramowania do inteligentnego sterowania oświetleniem
- modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, pod kątem energooszczędności, odzysku ciepła z procesów produkcyjnych itp.
- inwestycja w rozwiązania/urządzenia pozwalające na odzysk ciepła z procesów produkcyjnych

Wstępnie zapisy dokumentacji pozwalają domniemywać iż również w Kredycie Ekologicznym dopuszczalna będzie wymiana parku maszynowego na nowszy - bardziej efektywny energetycznie (np. wymiana starej prasy na nową o ile nowa maszyna będzie cechować się mniejszym zapotrzebowaniem na energię elektryczną)

O dofinansowanie w działaniu 3.1 FENG mogą więc aplikować firmy, które mają pomysł na inwestycje przyczyniające się do redukcji zapotrzebowania na energię o min 30%.


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGO


Posiadanie audytu energetycznego jest podstawą. Mając stosowny dokument można realnie oszacować obecne zapotrzebowanie na energię i dobrać pod kątem wymogu (30% redukcja) odpowiednie działania inwestycyjne.

Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie, firma musi posiadać obligatoryjny załącznik jakim jest poza audytem energetycznym promesa kredytu ekologicznego. Promesę taką wydają banki komercyjne współpracujące z BGK.
Bank z kolei, aby wydać promesę musi otrzymać biznesplan projektu wraz z analizą finansową inwestycji, oraz najczęściej wydruk próbny wniosku z generatora (specjalnej aplikacji).

Po złożeniu wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej.
Wszystkie projekty, które zostaną pozytywnie ocenione merytorycznie, zmieszczą się w puli środków dostępnej dla danej rundy naboru uzyskają rekomendację do przyznania dofinansowania.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W RAMACH KREDYTU EKOLOGICZNEGOCO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY

ZAKRES OFERTY DLA FIRM ZAINTERESOWANYCH DOTACJĄ Z DZIAŁANIA 3.1 KREDYT EKOLOGICZNY


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w znalezieniu audytora. W ramach przygotowania dokumentacji sporządzamy w pakiecie biznesplan dla banku pod kątem wydania promesy, z kompletną analizą finansową.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po kredyt ekologiczny.Harmonogram nabliższego naboru


  • 06.06.2023

    Start naboru

  • 17.08.2023

    Zakończenie naboru


00 :dni00 :godzin00 :minut