Latest news – Grid

Incredible stories from interesting people

06

marzec 2018

0

Eksport

Dotacje dla firm na rozpoczęcie jak i rozwój działalności eksportowej.

04

marzec 2018

0

Inwestycje

Dotacje dla firm na wdrażanie innowacji produktowych i procesowych.

04

marzec 2018

0

01

marzec 2018

0

OZE

Dotacje dla firm na wdrażanie OZE, poprawę efektywności energetycznej.