Nowe dotacje – start już wrótce

Programy dotacyjne na lata 2021-2027B+R, wdrażanie ich wyników, ekoinnowacje, ekspansja zagraniczna, cyfryzacja to m.in. wsparcie dla firm, które przewiduje program FENG zaakceptowany przez KE.


Komisja Europejska (KE) zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W puli programu jest niespełna 8 mld EUR. Pierwsze nabory powinny wystartować wraz z początkiem nowego roku.Zmiany, które przewiduje FENG nie są rewolucyjne a stanowią ewolucję zastosowanych dotychczas rozwiązań. Kluczową zmianą jest tzw. modułowe podejście do projektów. Co to oznacza w praktyce?

Dotychczas wsparcie podzielone było na działania lub poddziałania, w ramach których dotacje finansowały tylko jeden typ projektu. Mogły to być np. prace B+R lub inwestycje wdrożeniowe. W sytuacji gdy przedsiębiorca realizował kilka rodzajów przedsięwzięć musiał składać kilka wniosków o dofinansowanie, które było dostępne dla poszczególnych projektów w różnych konkursach dotacyjnych. Po zmianach firmy będą mogły złożyć jeden wniosek i ubiegać się o wsparcie na wybrane przez siebie tzw. moduły.

Co one obejmują? M.in. prace B+R, projekty inwestycyjne, ekspansję zagraniczną, rozwój kompetencji pracowników, cyfryzację przedsiębiorstw, przedsięwzięcia firm pozytywnie wpływające na środowisko. Co ważne, każdy wniosek o dofinansowanie będzie musiał uwzględniać co najmniej jeden moduł obowiązkowy (B+R bądź wdrożenie innowacji) i dowolną liczbę pozostałych traktowanych jako fakultatywne.

W najbliższych 7 latach FENG będzie najważniejszym wsparciem dla przedsiębiorców. Nowością i kluczową zmianą jest również fakt iż o wsparcie będą mogły ubiegać się zarówno MŚP, jak i duże firmy zatrudniające do 3 tys pracowników.

Typy benecijnetów FENG


  • przedsiębiorstwa i ich konsorcja
  • konsorcja firm i jednostek badawczych
  • sektor nauki
  • instytucje otoczenia biznesu, w tym ośrodki innowacji, ośrodki przedsiębiorczości, instytucje finansowe

RODZAJE WSPARCIA


  • Dotacje bezpośrednie
  • instrumenty finansowe
  • Wsparcie kapitałowe i gwarancyjne
  • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne