Poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Czyli wszystko o dotacji na rozwój działalności eksportowej dla firm z województwa śląskiego

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP


Przybliżamy nowe działanie promujące działalność eksportową przez firmy z woj. śląskiego

W ramach Poddziałania 3.5.3 planowane jest wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.
Przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach Poddziałania 3.5.3 muszą prowadzić działalność związaną z realizowanym projektem na terenie Województwa Śląskiego

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU 3.5.3 INTERNACJONALIZCJA MŚP


Wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 0,5 mln PLN.
Maksymalna kwota wsparcia uzależniona jest od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

0 PLN - mikroprzedsiębiorstwa (poza woj. mazowieckim)
0 PLN - mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
0 PLN - małe przedsiębiorstwa
0 PLN - średnie przedsiębiorstwa
Procentowy poziom wynosi maksymalnie 50% kosztów

Pomoc de minimis - średnie przedsiębiorstwo

50 %

Pomoc de minimis - małe przedsiębiorstwo

50 %

Pomoc de minimis - pozostałe mikroprzedsiębiorstwa.

50 %
Dofinansowaniu podlegają koszty:

Jak pozyskać 850 tys PLN na rozwój eksportu z 3.5.3 RPO Śląskie


Krok po kroku o procesie aplikowania.

Aby dobrze przygotować się do procesu pozyskania wsparcia należy
1) Zweryfikować czy firma może aplikować po dofinansowanie
2) Opracować budżet projektu i plan działań marketingowych
3) Zlecić opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji

Opis procesu aplikowania po dofinansowanie w ramach działania 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Najważniejsze kroki sprawnego i skutecznego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej obejmują:
-Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa
-Przygotowanie wniosku
-Złożenie wniosku

Czas oczekiwania na wyniki (w teorii 80 dni, w praktyce 160 dni)

Po złożenie wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej.
Ocena ta polega na weryfikacji wniosku pod kątem z góry ustalonych kryteriów.

Oferta przygotowania wniosku po dofinansowanie w ramach 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w redakcji budżetu, nawiązaniu współpracy z firmami zajmującymi się organizacją misji i targów zagranicznych.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.


Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania.