Ścieżka SMART

Ścieżka SMART - 1.1 FENG - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

ŚCIEŻKA SMART 1.1 FENG


Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach dotacji z Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest jednak dla firm do projektów charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju).

W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy (zarówno MSP, jak i duże firmy realizujący projekty samodzielnie bądź w konsorcjach z udziałem innych przedsiębiorstw, organizacji badawczych czy NGO otrzymają możliwość pozyskania finansowania na kompleksowe projekty składające się z elastycznie dobieranych modułów obejmujących prace B+R, wdrożenie innowacji, rozwój infrastruktury B+R, transformację cyfrową lub zieloną przedsiębiorstwa, internacjonalizację czy też podnoszenie kompetencji kadr.

Podejście modułowe do projektów w ramach Ścieżki SMART jest kluczową zmianą w stosunku do podejścia stosowanego we wcześniejszych perspektywach finansowych UE. Dzięki nowemu podejściu możliwe jest bardziej elastyczne dostosowanie projektu do faktycznych potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa.

Modułowe podejście


Moduług obligatoryjne i fakultatywne w Ścieże SMART

Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących:
MODUŁY OBIGATORYJNE


Co musisz uwzględnić w projekcie Scieżka SMART

W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji.

Moduł obowiązkowy

Moduł obejmuje dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym.

Wsparcie w tym module udzielane jest w formie dotacji warunkowej, która częściowo podlega zwrotowi – szczegółowe warunki reguluje umowa o dofinansowanie.

LUB


Moduł obowiązkowy

Moduł B+R obejmuje dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej w skali kraju.

Wsparciu podlegać może kompleksowy proces badawczy lub jego wybrana część.MODUŁY FAKULTATYWNE


Co możesz uwzględnić w projekcie Scieżka SMARTModuł umożliwia dofinansowanie utworzenia lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum badawczo-rozwojowe musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej w skali kraju.Moduł umożliwia dofinansowanie transformacji cyfrowej oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Działania zaplanowane w module muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na poziomie przedsiębiorstwa.Moduł umożliwia dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa. Działania mogą dotyczyć usprawnienia gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia zanieczyszczeń, efektywniejszej gospodarki materiałowej, ekoprojektowania czy weryfikacji technologii środowiskowych.Moduł umożliwia wsparcie poprzez zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy w zakresie doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.Moduł obejmuje działania związane z promocją zagraniczną produktów wnioskodawcy oraz działania dotyczące uzyskania ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrony w przypadku ich naruszenia.
Nie czekaj - napisz jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania po dofinansowanie w Ścieżce SMARTŹródło Strona


Źródło URL


Imię i nazwisko


E-mail


Numer telefonu


Wiadomość


Gratulacje, Twoja wiadomość została wysłana
Błąd, spróbuj ponownie. Twoja wiadomość nie zostala wysłana