Ulgi podatkowe dla firm


ULGI PODATKOWE DLA FIRM

Dlaczego nie warto w biznesie być tłustym kotem.


Stały rozwój zazwyczaj, choć nie zawsze przekłada się na większy zysk, a dodatkowo niższe podatki. Poniżej udowadniamy, przedstawioną tezę i prezentujemy narzędzia w postaci zachęt, ULG PODATKOWYCH dla przedsiębiorstw.

Jeśli firma, którą prowadzisz bądź zarządzasz, nie jest tłustym kotem, przejawia chęci rozwoju tj.: poszukuje nowych rynków, opracowuje bądź udoskonala nowe rozwiązania i produkty, podnosi efektywność poprzez robotyzację, to jest na dobrej drodze by móc korzystać z rozwiązań pozwalających na efektywną optymalizację podatkową z zastosowaniem ulg.

Odpowiedź twierdząca na powyższe pytanie, przekłada się na realną możliwość skorzystania z ulg, które pozwalają uzyskać zwrot zapłaconego w ciągu roku obrotowego podatku.

Jakie w takim są warunki i typy ulg przedstawiamy w poniższym zestawieniu.

Ulga pozwala na efektywne obniżenie kwoty podatku poprzez dodatkowe odliczenie wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, w szczególności na wynagrodzenia pracowników i koszty surowców oraz materiałów


Ulga na prototyp umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu powstałego w wyniku prac B+R oraz wprowadzenia tego produktu na rynek.


Nowa preferencja podatkowa pozwala odzyskać do 19% kosztów poniesionych na zwiększenie sprzedaży produktów, wejście na nowe rynki lub wejście na rynek z nowym produktem


Ulga dla firm produkcyjnych, związana z kosztami nabycia nowego robota. Pozwala na dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów poniesionych na robotyzację