Wniosek do urzędu pracy

Oferta przygotowania wniosku, biznesplanu do urzędu pracy pod dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

O WNIOSKU DO URZĘDU RPACY KRÓTKO I NA TEMAT


Co zawiera wniosek, jakie dane są niezbędne aby przygotować skuteczną aplikację w któtkim terminie.

Na początek o składowych wniosku o dofinansowanie. Jakie informacje są niezbędne do przygotowania wniosku? O tym poniżej w krok po kroku.

1

DANE WNIOSKODAWCY

Jak w każdej aplikacji podstawą są dane osobowe, adresowe i korespondencyjne.
Często też we wskazanej sekcji należy podać adres siedziby firmy.
2

OPIS DOŚWIADCZENIA, WYKSZTAŁCENIA, SZKOLEŃ

We wskazanej sekcji należy krótko i treściwe przedstawić swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, oraz posiadane wykształcenie. Najlepiej aby przedstawić je chronologicznie, analogicznie jak w CV.
Warto również uzupełnić dane związane z ukończonymi szkoleniami, posiadanymi certyfikatami przydatnymi w planowanej działalności.
3

OPIS PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI

Kolejna sekcja wniosku obejmuje swym zakresem opis planowanej działalności, rynku/sektora, w którym zamierza działać wnioskodawca. Dodatkowo należy przedstawić charakterystykę klientów oraz podać plan działalności marketingowej, sposób dotarcia do klientów docelowych.

4

ANALIZA SWOT

Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w kontekście planowanej działalności.
5

HARMONOGRAM I ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Precyzyjne zestawienie planowanych do sfinansowania z dotacji wydatków, ze wskazaniem liczbowym oraz kwotowym.
6

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Analiza finansowa obejmująca zestawienie planowanych do uzyskania przychodów oraz kosztów działalności.

OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU, BIZNESPLANU DO URZĘDU PRACY

JEŚLI JUŻ WIESZ ŻE ZAMIERZASZ APLIKOWAĆ PO DOFINANSOWANIE Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI I PRZERAŻA CIĘ "BIUROKRACJA", BĄDŹ POTRZEBUJESZ FACHOWEGO WSPARCIA W PRZYGOTOWANIU PROFESJONALNEGO WNIOSKU DO URZĘDU PRACY, BIZNESPLANU...


PRZYGOTOWANIE WNIOSKU DO URZĘDU PRACY - KROK PO KROKU O ZASADACH WSPÓŁPRACY

  • 1) Pobierz wniosek ze strony urzędu
  • 2) Uzupełnij w nim podstawowe dane osobowe, informacje na temat doświadczenia, wykształcenia, przedstaw zarysowo swój pomysł na biznes
  • 3) Rozpisz planowane wydatki, które zamierzasz sfinansować z dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
  • 4) Prześlij na nasz adres mailowy wstępnie uzupełniony wniosek
  • 5) Do 5 dni roboczych zakończymy prace nad wnioskiem, biznesplanem oraz załącznikami. W tym czasie przygotuj ksera dymplomów, świadectw pracy. Postaraj sie uzyskać listy intencyjne od przyszłych klientów
  • 6) Po opłaceniu fv, przesyłamy gotowy wniosek do wydruku. Należy go podpisać w wyznaczonych miejscach oraz dołączyć do niego wszystkie wymagane załączniki.
  • 7) Sprawdź czy posiadasz komplet dokumentów. Jeśli tak - wystarczy abyś złożył wniosek w trakcie trwania naboru

WNIOSEK DO URZĘDU PRACY

890 PLN NETTO - CAŁY KRAJ / WNIOSEK DO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE 1190 PLN NETTO

Przygotowanie wniosku w terminie 5 dni roboczych
Pomoc w przygotowaniu załączników, formularza pomocy de minimis
Wzory umów przedwstępnych, listów intencyjnych, umów użyczenia nieruchomości

WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM WNIOSKU