Wnioski po dotacje

Kompleksowe wsparcie w procesie aplikowania po dofinansowania

AUDYT MOŻLIWOŚCI I POTRZEB INWESTYCYJNYCH

Kluczowy krok w odpowiednim przygotowaniu się do aplikowania o dofinansowanie stanowi dobór odpowiedniego programu odpowiadającego potrzebom inwestycyjnym firmy.

Przedsiębiorcy mogą możliwość wyboru starania się o dofinansowanie w programach regionalnych na poziomie województwa, bądź też ogólnopolskich.
Kluczowe na tym etapie współpracy jest określenie przedmiotu inwestycji i jej zakresu - czyli tego na co otrzymane dofinansowanie ma być przeznaczone.

Dofinansowania dla firm w perspektywie lat 2014-2020 skierowane są na następujące obszary tematyczne:

Dotacje na inwestycje
Dotacje dla firm na wdrożenie nowego bądź ulepszonego produktu, usługi bądź procesu
Dotacje na internacjonalizację - rozwój eksportu
Dotacje dla firm związane z rozwojem bądź rozpoczęciem sprzedaży eksportowej.
Dotacje na prace B+R bądź stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego
Dofinansowania dla firm na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie bądź zlecane jednostkom naukowym) jak również dotacje dla firm na stworzenie bądź rozbudowę własnych działów B+R (laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych)
  • slide

POMOC I DORADZTWO W DOBORZE ODPOWIEDNIEGO PROGRAMU DO PLANOWANEJ INWESTYCJI

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

POMOC W ZDOBYCIU NIEZBĘDNYCH OPINII O INNOWACYJNOŚCI, NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM NAUKI

OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE

Oferujemy Państwo pomoc i wsparcie w procesie aplikowania po dofinansowanie.
Nasza oferta obejmuje przygotowanie wniosków o dofinansowanie, biznesplanów, studiów wykonalności projektów dostosowanych do specyfiki wybranego programu.


ZAKRES OFERTY


Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, biznesplanu
Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. (biznesplan, plan rozwoju eksportu)
Wsparcie w uzyskaniu dokumentów formalno-administracyjnych
Pomagamy w uzyskaniu opinii o braku konieczności uzyskania
-raportu oddziaływania na środowisko,
-pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych
dla inwestycji pod dotacje, związanych z zakupem maszyn i urządzeń
Opinie o innowacyjności
Redagujemy i recenzujemy opinie o innowacyjności. Współpracujemy z PARKAMI TECHNOLOGICZNYMI oraz UCZELNIAMI WYŻSZYMI wystawiającymi opinie dla wnioskodawców, dla których jest ona obligatoryjnym załącznikiem do dokumentacji.
Uzupełnienia i korkety na wezwania organizatora
Pomagamy uzupełniać i korygować dokumentację zgodnie z życzeniem instytucji organizującej konkurs

KOSZT PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI POD DOTACJĘ

Koszt przygotowania wniosku są zależne od programu, w którym zamierza aplikować przedsiębiorstwo. Cena za przygotowanie dokumentacji zależy od zakresu prac i czasu niezbędnego do przygotowania kompletu dokumentów pod dany nabór. Wnioski i biznesplany w zależności od działania znacząco różnią się od siebie, co powoduje iż koszt przygotowania biznesplanu jest zazwyczaj niższy niż koszt opracowania studium wykonalności.

Aby zapytać o ofertę prosimy o przedstawienie zakresu inwestycji. Po przedstawieniu propozycji źródeł dofinansowania, otrzymacie Państwo od nas dedykowaną ofertę przygotowania dokumentów niezbędnych do aplikowania po dofinansowanie.