POZYSKIWANIE DOTACJI, ULG DLA FIRM - FIRMA DORADCZA KATOWICE - ŚLĄSK


O nas


Oferujemy Państwu profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji na rozwój działalności oraz promocję firmy na rynkach zagranicznych.
Na rynku doradczym działamy nieprzerwanie od 2010r. Od tego czasu pozyskaliśmy dofinansowania na kilkaset projektów. Dla naszych klientów opracowujemy dedykowane wnioski i biznesplany, plany rozwoju eksportu, modele internacjonalizacji czy też studia wykonalności.
Pomagamy firmom zarówno w pozyskaniu dofinansowania jaki i sprawnym przeprowadzeniu wniosku od początku do końca projektu - aż do etapu finalnego rozliczenia i ewaluacji przyznanego wsparcia.
Uzupełnienie naszej działalności stanowią usługi związane z pozyskiwaniem zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (Decyzje o Wsparciu), grantów rządowych oraz ulg podatkowych.LAT NA RYNKUKLIENTÓWMLN. PLN POZYSKANEGO DOFINANSOWANIAZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW


Usługi w zakresie dotacji


POZYSKIWANIE DOTACJI

Pierwszy i kluczowy etap współpracy to przygotowanie dokumentacji. Etap ten obejmuje analizę i omówienie pomysłu, zakresu inwestycji. Po fazie analizy rekomendujemy najbardziej korzystne i dostępne źródła dofinansowania. Kluczowy kamień milowy w każdym projekcie stanowi odpowiednie zaplanowanie budżetu, harmonogramu realizacji projektu.

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Pozyskanie dofinansowania stanowi pierwszy, choć nie najważniejszy etap inwestycji. Realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym wymaga odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia procedur przetargowych. Do obowiązków wnioskodawcy należy ponadto informacja i promocja projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Czytaj więcej

ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

Pozyskanie dotacji jest znacznie łatwiejsze niż jej rozliczenie - z taką tezą zgadza się ponad 90% beneficjentów dotacji. Konieczność cyklicznego raportowania, składania wniosków o płatność, osiągania założonych wskaźników nie dla wszystkich firm jest sprawą prostą i łatwą.

Czytaj więcej

Aktualności


23

maj 2023

0

Ogłoszenie naboru 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MAKROINWESTYCJE

Wystartował nabór w działaniu 10.3 'Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Makroinwestycje Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat wymogów i warunków aplikowania

28

lut 2023

0

Dotacje dla firm dotkniętych przez Brexit

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem naborów w ramach programu ReOpen UK - dotacji dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu. Prezentujemy terminy dla najbliższych rund

11

lut 2023

0

Harmonogram naborów dla firm - Śląskie 2023

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów w ramach Funduszy Europejskich dla firm w województwie śląskim na rok 2023. Prezentujemy zestawienie i terminy naborów

19

sty 2023

0

Harmonogram naborów FENG na rok 2023

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów w ramach Fuduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na rok 2023. Przedstawiamy zestawienie i terminy naborów