POZYSKIWANIE DOTACJI, ULG DLA FIRM - FIRMA DORADCZA KATOWICE - ŚLĄSK


O nas


Oferujemy Państwu profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji na rozwój działalności oraz promocję firmy na rynkach zagranicznych.
Na rynku doradczym działamy nieprzerwanie od 2010r. Od tego czasu pozyskaliśmy dofinansowania na kilkaset projektów. Dla naszych klientów opracowujemy dedykowane wnioski i biznesplany, plany rozwoju eksportu, modele internacjonalizacji czy też studia wykonalności.
Pomagamy firmom zarówno w pozyskaniu dofinansowania jaki i sprawnym przeprowadzeniu wniosku od początku do końca projektu - aż do etapu finalnego rozliczenia i ewaluacji przyznanego wsparcia.
Uzupełnienie naszej działalności stanowią usługi związane z pozyskiwaniem zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (Decyzje o Wsparciu), grantów rządowych oraz ulg podatkowych.LAT NA RYNKUKLIENTÓWMLN. PLN POZYSKANEGO DOFINANSOWANIAZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW


Usługi w zakresie dotacji


POZYSKIWANIE DOTACJI

Pierwszy i kluczowy etap współpracy to przygotowanie dokumentacji. Etap ten obejmuje analizę i omówienie pomysłu, zakresu inwestycji. Po fazie analizy rekomendujemy najbardziej korzystne i dostępne źródła dofinansowania. Kluczowy kamień milowy w każdym projekcie stanowi odpowiednie zaplanowanie budżetu, harmonogramu realizacji projektu.

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Pozyskanie dofinansowania stanowi pierwszy, choć nie najważniejszy etap inwestycji. Realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym wymaga odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia procedur przetargowych. Do obowiązków wnioskodawcy należy ponadto informacja i promocja projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Czytaj więcej

ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

Pozyskanie dotacji jest znacznie łatwiejsze niż jej rozliczenie - z taką tezą zgadza się ponad 90% beneficjentów dotacji. Konieczność cyklicznego raportowania, składania wniosków o płatność, osiągania założonych wskaźników nie dla wszystkich firm jest sprawą prostą i łatwą.

Czytaj więcej

Aktualności


10

sie 2023

0

Ogłoszenie naboru 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MIKROINWESTYCJE

Ogłoszono nabór w działaniu 10.3 'Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Mikroinwestycje Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat wymogów i warunków aplikowania

02

sie 2023

0

Nabór w ramach działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Do 8 listopada potrwa nabór obejmujący kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

11

cze 2023

0

Dodatkowa runda dotacji dla firm dotkniętych przez Brexit

Nowa runda dotacji dla firm dotkniętych przez Brexit: Zdobądź wsparcie dla swojego biznesu. Nabór otwarty od 5 do 30 czerwca

24

maj 2023

0

Kredyt ekologiczny. Dofinansowanie dla firm na poprawę efektywności energetycznej, oze

Kredyt ekologiczny BGK: Nabór otwarty od 13 czerwca do 17 sierpnia. Dofinansowanie dla ekologicznych inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej