POZYSKIWANIE DOTACJI, ULG DLA FIRM - FIRMA DORADCZA KATOWICE - ŚLĄSK


O nas


Oferujemy Państwu profesjonalne usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji na rozwój działalności oraz promocję firmy na rynkach zagranicznych.
Na rynku doradczym działamy nieprzerwanie od 2010r. Od tego czasu pozyskaliśmy dofinansowania na kilkaset projektów. Dla naszych klientów opracowujemy dedykowane wnioski i biznesplany, plany rozwoju eksportu, modele internacjonalizacji czy też studia wykonalności.
Pomagamy firmom zarówno w pozyskaniu dofinansowania jaki i sprawnym przeprowadzeniu wniosku od początku do końca projektu - aż do etapu finalnego rozliczenia i ewaluacji przyznanego wsparcia.
Uzupełnienie naszej działalności stanowią usługi związane z pozyskiwaniem zwolnień podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (Decyzje o Wsparciu), grantów rządowych oraz ulg podatkowych.LAT NA RYNKUKLIENTÓWMLN. PLN POZYSKANEGO DOFINANSOWANIAZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW


Usługi w zakresie dotacji


POZYSKIWANIE DOTACJI

Pierwszy i kluczowy etap współpracy to przygotowanie dokumentacji. Etap ten obejmuje analizę i omówienie pomysłu, zakresu inwestycji. Po fazie analizy rekomendujemy najbardziej korzystne i dostępne źródła dofinansowania. Kluczowy kamień milowy w każdym projekcie stanowi odpowiednie zaplanowanie budżetu, harmonogramu realizacji projektu.

Czytaj więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Pozyskanie dofinansowania stanowi pierwszy, choć nie najważniejszy etap inwestycji. Realizacja projektu z dofinansowaniem unijnym wymaga odpowiedniego zaplanowania i przeprowadzenia procedur przetargowych. Do obowiązków wnioskodawcy należy ponadto informacja i promocja projektu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Czytaj więcej

ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

Pozyskanie dotacji jest znacznie łatwiejsze niż jej rozliczenie - z taką tezą zgadza się ponad 90% beneficjentów dotacji. Konieczność cyklicznego raportowania, składania wniosków o płatność, osiągania założonych wskaźników nie dla wszystkich firm jest sprawą prostą i łatwą.

Czytaj więcej

Aktualności


05

lis 2022

0

Nowe dotacje - start już wrótce

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe, wdrażanie ich wyników, ekoinnowacje, ekspansję zagraniczną, cyfryzację to m.in. główne zakresy pomocy dla firm, które przewiduje program FENG zaakceptowany przez KE.

19

wrz 2021

0

Start nowego naboru w ramach działania 6.2 Bon na cyfryzację

Do 255 tys PLN dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach działania 6.2 - Bon na cyfryzację
Nabór potrwa do 20.10.2021

01

kwi 2021

0

Start nowego naboru w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP - TARCZA DLA TURYSTYKI

Do 500 tys PLN dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach działania 3.2 - Śląski Pakiet dla Turystyki
Nabór potrwa od 30.04.2022 do 18.05.2021

31

gru 2020

0

Harmonogram naborów na rok 2021

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem naborów po dotacje w 2020. Przedstawiamy zestawienie i terminy naborów dla najpopularniejszych dofinansowań.