Dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Czym jest dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to najprostsze wsparcie finansowe po które mogą sięgać przedsiębiorstwa planujące rozwój.
Udzielane jest w formie dotacji płynące z urzędu pracy. Dofinansowanie polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych niezbędnych do stworzenia stanowiska pracy.
Uzyskanie refundacji wiąże się jednak z pewnym obowiązkiem.
Dotyczy on zatrudnienia na doposażonym stanowisku osoby zarejestrowanej jako osoba bezrobotna, bądź poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.


Jakie warunki trzeba spełnić aby móc aplikować o dofinansowanie

O fundusze na doposażenie miejsca pracy mogą starać się przedsiębiorcy spełniający n/w warunkiIle wynosi dofinansowanie na doposażenie stanowiska pracy

Wysokość kwoty na doposażenie stanowiska pracy nie może przekroczyć:


Realnie przekłada się to na wartość 43 169,70 zł w przypadku osoby bezrobotnej oraz 107 924,25 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej
(Według stanu na IV kwartał 2023r)


Czego nie sfinansujesz z dotacji

Wykluczone z możliwości dofinansowania są:

budowa lub remont pomieszczeń,
zakup samochodu osobowego,
wynagrodzenia, świadczenia, kaucje, spłatę zadłużenia itp.,
zakup środka transportu dokonanego przez firmy działające w sektorze transportu,
zakup towarów do odsprzedaży,
leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
polisy ubezpieczenia
zakup surowców i materiałów do produkcji,
marketingu
opłat administracyjnych i skarbowych,
utworzenia strony www,
zakup klimatyzacji i alarmu,
koszty transportu zakupionych rzeczy.


Proces aplikowania krok po kroku

W momencie ogłoszenia naboru przez Urząd pracy składasz w nim wniosek. Pamiętaj o jednej kluczowej kwestii. Musisz go złożyć zanim zatrudnisz osobę bezrobotną.
A teraz krok po kroku przedstawiamy procedurę:

Składasz wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
Powiatowy Urząd Pracy pozytywnie rozpatruje wniosek. Ile czasu mu to zajmie? Precyzyjnie ma na to 30 dni od dnia jego złożenia.
Wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie a urząd zaprasza się do zawarcia umowy.
Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy, załatwiasz poręczenie wsparcia.
Dokonujesz zakupów na kwotę przewidzianą w umowie – zbierasz faktury i umowy zakupu,
Przedkładasz faktury do rozliczenia dokumentujące koszty poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego
Zatrudniasz skierowaną osobę oraz spełniasz inne warunki określone w umowie,
Po weryfikacji dokumentów przez PUP otrzymujesz przelew pieniędzy na firmowe konto w banku.
Otrzymujesz utworzone stanowisko pracy przez 24 miesiące,
Po upływie 12 miesięcy, a następnie 24 miesięcy od zatrudnienia pracownika, przedkładasz dokumenty potwierdzające zatrudnienie na refundowanym stanowisku.


O czym powinieneś wiedzieć aplikując o wsparcie

Podpisując umowę o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, zobowiązujesz się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku, w pełnym wymiarze czasu pracy, skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy. Następnie do utrzymania przez okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
Każde odstępstwo może być uznane za złamanie warunków umowy.
Z jakimi sankcjami musisz się liczyć gdy nie dochowasz warunków zatrudnienia?
W przypadku niespełnienia warunków zatrudnienia i nieutrzymania stanowiska będzie miał miejsce zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudniania na utworzonych stanowiskach pracy skierowanych bezrobotnych.
Zwrot otrzymanych środków wraz z odsetkami będzie konieczny przy złamaniu jakiegokolwiek innego naruszenia pozostałych warunków zawartej umowy.ZAMIERZASZ APLIKOWAĆ PO DOFINANSOWANIE NA DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY? NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ I JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowania, przygotowania dokumentacji


Źródło Strona


Źródło URL


Imię i nazwisko


E-mail


Numer telefonu


Wiadomość


Gratulacje, Twoja wiadomość została wysłana
Błąd, spróbuj ponownie. Twoja wiadomość nie zostala wysłana