Promocja marki innowacyjnych MŚP

Skuteczna promocja zagraniczna polskich MŚP

Promocja marki innowacyjnych MŚP

Działanie 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP


Przybliżamy najnowszą dotację eksportową

Celem programu Promocja marki innowacyjnych MŚP jest promocja rozwoju eksportu i udzielenie wsparcia finansowego na działania promocyjne dla przedsiębiorstw działających w 15 kluczowych branżach gospodarki

Dofinansowanie udzielane jest na udział
-w misjach (wyjazdowych na targi/konferencje branżowe)
-targach (zagranicznych określonych na listach PARP)
-działania informacyjno-promocyjne (związane z udziałem w wydarzeniach targowych lub w związku z misją wyjazdową. Dzięki tym działaniom dotrzesz do wybranej grupy docelowej. Maksymalny udział wydatków kwalifikowalnych związanych z kampanią promocyjną to 25% kosztów kwalifikowalnych.)

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA I POZIOM WSPARCIA, ORAZ KOSZTY KWALIFIKOWANE W DZIAŁANIU GO TO BRAND


W ramach ogłoszonego naboru nie określono minimalnej ani maksymalnej wartości wsparcia
Przedmiotem projektu musi być udział w co najmniej jednej imprezie targowej w charakterze wystawcy. Należy przy tym pamiętać, aby podczas wybranych targów, zorganizowane było stoisko narodowe, a targi znalazły się na liście wspieranych w ramach naboru imprez.

Procentowy poziom wsparcia nie zależy od wielkości przedsiębiorstwa i każdorazowo bez względu na wybór formy wsparcia, wielkość firmy wynosi 50%

DOFIANSOWANIE

50 %
Dofinansowaniu podlegają koszty:


SEKTORY OBJĘTE WSPARCIEM W RAMCH DZIAŁANIA 2.25 PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP


O SEKRETACH DZIAŁANIA 2.25 PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP


WYMAGANIA DLA WNIOSKODAWCÓW


CZYLI KTO MOŻE A KTO NIE MA SZANS APLIKOWANIA PO DOTACJĘ EKSPORTOWĄ Z PARP

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą starać się wyłącznie firmy, które prowadzą obecnie działalność eksportową. Przychody z tego tytułu muszą być osiągane przez co najmniej 2 lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a dodatkowo w ostatnim roku muszą one stanowić co najmniej 30% w całości przychodów ze sprzedaży.


OPIS PROCESU APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁANIA 2.25. PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP


KROK PO KROKU O PROCESIE APLIKOWANIA PO DOFINANSOWANIE

Najważniejsze kroki sprawnego i skutecznego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w Go to brand obejmują:
-Wybór imprez z listy PARP
-Opracowanie założeń budżetu
-Zdobycie 3 ofert na wybrane pozycje budżetu
-Przygotowanie wniosku
-Złożenie wniosku

Czas oczekiwania na wyniki określonym przez PARP wynosi w teorii 80 dni, w praktyce 160 dni.

Po złożenie wniosku w trakcie naboru podlega on ocenie formalnej, a następnie jest on kierowany do oceny merytorycznej.
Ocena wniosku polega na jego weryfikacji pod kątem z góry ustalonych kryteriów. Poza kryteriami eksperci mają prawo wezwać wnioskodawcę do przedłożenia wycen, potwierdzających koszty wskazane we wniosku o dofinansowanie.


OFERTA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU PO DOFINANSOWANIE W DZIAŁANIU PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP

Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie, pomoc w redakcji budżetu, nawiązaniu współpracy z firmami zajmującymi się organizacją misji i targów zagranicznych.

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem w celu jego efektywnego rozliczenia.Nie czekaj - zadzwoń i jeszcze dziś umów się na spotkanie. Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania.


HARMONOGRAM NABORU PROMOCJA MARKI INNOWACYJNYCH MŚP 2023  • 16.10.2023

    ROZPOCZĘCIE NABORU

  • 30.11.2023

    ZAKOŃCZENIE NABORU