Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję ma zachęcić przedsiębiorców do rozwoju, nie tylko, w sensie zwiększenia geograficznego zasięgu działalności, ale również w zakresie zwiększania sprzedaży dotychczasowych produktów jak również poszerzenia oferty produktowej na rodzimych rynkach. Zachęta powinna być traktowana jako 19% zniżka na działania promocyjne, marketingowe oraz związane z wprowadzeniem produktu na rynek.


Grupy docelowe oraz mechanizm działania

Ulga na ekspansję jest dostępna dla każdej firmy, bez względu na wielkość czy też sektor w którym działa. Ulga zadziała bez względu czy środki będą przeznaczone na marketing/ promocję nowego produktu czy starego, zarówno na istniejących jak i nowych dla firmy rynkach. Kluczowe jest aby to spółka dokonująca akcji promujących była właścicielem produktu i dążyła do zwiększania przychodów ze sprzedaży.

Zachęta daje możliwość obniżenia kosztów promocji i marketingu produktów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.

W odróżnieniu od innych ulg, ulga na ekspansję ograniczona jest kwotowo. Limit roczny to 1 mln złotych. Z przepisów nie wynika jaki % kosztów możemy odliczyć. Przyjąć zatem należy (choć nie jest to zupełnie jasne), że odliczenie w ramach ulgi to 100% poniesionych kosztów. Wizualizując korzyść jaką można osiągnąć dzięki zastosowaniu ulgi, przy założeniu stawki 19% podatku dochodowego, każde 100 tys. zł poniesionych kosztów uprawnia do otrzymania zwrotu w wysokości 19 tys. zł.

Ulgę na ekspansję można zastosować w odniesieniu do kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w celu zwiększenia sprzedaży produktów własnych.

Własna produkcja jest pierwszym warunkiem który należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi.
Co równie ważne z ulgi na ekspansję mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży swoich produktów na rzecz podmiotów niepowiązanych.


Koszty, które można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję

W ramach ulgi na ekspansję można odliczyć poniższe koszty:

Koszty poniesione na działania promocyjno-informacyjne:
-zakup przestrzeni reklamowych,
-przygotowanie strony internetowej,
-publikacje prasowe,
-broszury,
-katalogi informacyjne,
-ulotki dotyczące produktów.

Koszty uczestnictwa w targach obejmujące:
-organizację miejsca wystawowego,
-zakup biletów lotniczych dla pracowników,
-zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników.

Koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów.

Koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych.

Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.


Istotne informacje

Z preferencji mogą wykorzystać przedsiębiorcy, którzy odnotują wzrost przychodów ze sprzedaży promowanego produktu.

Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy przedsiębiorca w ciągu kolejnych 2 lat od roku poniesienia kosztów
a) odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowych rynkach, lub
b) osiągnął po raz pierwszy przychody ze sprzedaży produktów nowych na dotychczasowych rynkach, lub
c) osiągnął po raz pierwszy przychody ze sprzedaży dotychczasowych produktów na nowych rynkach.

Ustawa nie określa minimalnego poziomu wzrostu przychodów. Można zatem uznać, że wzrost o 1 zł jest spełnieniem warunku. Ustawodawca nie określił również metodologii pomiaru wzrostu, tym samym możliwe jest przyjęcie interpretacji, porównując wartość sprzedaży w każdym roku docelowym do roku bazowego.

W przypadku braku wzrostu przychodów ze sprzedaży w ciągu kolejnych 2 lat wartość odliczeń należy będzie zwrócić – w zeznaniu podatkowym, za rok, w którym upłyną termin do osiągnięcia przychodów należy doliczyć uprzednio odliczoną kwotę.

Czas obowiązywania ulgi jest na tyle krótki, że nie wykształciły się jeszcze ani praktyka, ani nawet teoria stosowania tych przepisów. Pierwsze odliczenia realizowane były wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2022 r.

Dlatego kluczowe i niezmiernie ważne jest przede wszystkim, aby właściwie zidentyfikować koszty jakie można zakwalifikować do ulgi, a następnie przypisać i je do nowych grup przychodów.

Dobrze opracowana dokumentacja uzasadniająca skorzystanie z ulgi oraz ewentualne pozyskanie interpretacji indywidualnej są kluczowe w skutecznym i pomyślnym uzyskaniu bezpiecznej korzyści w ramach zachęty

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszego wsparcia przy wdrażaniu ulgi na ekspansję.

Oferujemy Państwu współprace w formule opłaty za sukces.