Dotacja na certyfikaty eksportowe

Dofinansowanie certyfikatów wyrobów wymaganych na rynkach zagranicznych.

DOFINANSOWANIE NA UZYSKANIE, PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI CERTYFIKATÓW EKSPORTOWYCH NA RYNKACH POZAUNIJNYCH


KTO MOŻE APLIKOWAĆ O DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie udzielana jest wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie 50% kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych innych niż unijne, a także kosztów przedłużenia ich ważności.


KOSZTY KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ:WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ORAZ LIMITY


Limit pomocy, jaka może być udzielona przedsiębiorcy w ramach jednego roku wynosi 50.000 zł
Dofinansowanie udzielane jest bezzwrotnie i stanowi pomoc de minimis.
Wysokość dofinansowania wynosi zaś maksymalnie 50% kosztów netto.

POZIOM WSPARCIA

50 %

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW


Ogłoszenia o naborze należy śledzić na stronie Departamentu Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Nabory ogłaszane są w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji, najczęściej na przełomie roku (pod koniec IV i na początku I kwartału)