Dotacja na certyfikaty eksportowe

Dofinansowanie certyfikatów wyrobów wymaganych na rynkach zagranicznych.

Dotacje na certyfikaty eksportowe


O dofinansowaniu na uzyskanie, przedłużenie ważności certyfikatów eksportowych


Zakres dofinansowania certyfikatów eksportowych

Dofinansowanie udzielana jest wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie 50% kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw lub atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych innych niż unijne, a także kosztów przedłużenia ich ważności.


Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą:


Wielkość dofinansowania oraz intensywność pomocy:


Limit pomocy, jaka może być udzielona przedsiębiorcy w ramach jednego roku wynosi 50.000 zł.
Dofinansowanie udzielane jest bezzwrotnie i stanowi pomoc de minimis.

50% kosztów netto kwalifikujących się do objęcia pomocą

50 %

Termin składania wniosków:


Ogłoszenia o naborze należy śledzić na stronie Departamentu Rozwoju Inwestycji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Nabory ogłaszane są w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji, najczęściej na przełomie IV i I kwartału.