Kary administracyjne w projektach unijnych

Taryfikator kar administracyjnych, korekt finansowych nakładanych za błędy w realizacji projektów unijnych

KARY ADMINISTRACYJNE I KOREKTY FINANSOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH

Realizacja projektu z dotacją unijną wiąże się z koniecznością przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie. Szczególnie istotne dla każdego beneficjenta jest więc dokładne zapoznanie się z umową, wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, określającymi zasady realizacji projektu.

Brak wiedzy dotyczącej wymogów związanych z planowanymi do przeprowadzenia zamówieniami, skutkuje najczęściej nakładaniem korekt finansowych i finalnie koniecznością zwrotu części a czasem nawet całości przyznanej dotacji.

Korekty finansowe nakładane są za nieprawidłowości określone w taryfikatorze - specjalnym dokumencie, opisującym ich wysokość i przypadki nakładania. Mogą one sięgać od 5 do nawet 100% wartości dofinansowania w zależności od stwierdzonego uchybienia.

STUDIUM PRZYPADKÓW I PRZYDATNE WSKAZÓWKI W PRAKTYCE

Minimalne terminy publikacji zamówień w projektach z dofinansowaniem UE, wynoszą 7, 14 i 30 dni w zależności od przedmiotu i wartości wydatku, na który ogłaszamy przetarg.
Nie wszyscy jednak wiemy jak je prawidłowo liczyć...

Do najczęściej powielanych błędów w realizacji projektów z wsparciem unijnym zaliczamy:
- zbyt krótki okres publikacji zamówienia wynikający z braku wiedzy na temat okresów minimalnych, kiedy zapytanie musi widnieć w bazie konkurencyjności. Błąd ten wynika z faktu, że dzień w którym publikujemy zapytanie nie wlicza się w okres jego trwania. I tak zapytanie ogłoszone 01.01.2023 swój bieg rozpocznie od następnego dnia (tj. od 02.01.2023).
Licząc więc odpowiednio 7, 14 czy też 30 dni terminu minimalnego warto przy określaniu daty zamknięcia ogłoszenia, dodać do tych wartości każdorazowo minimum 2 dni.

Dlaczego akurat aż dwa?
Ponieważ w przypadku zamknięcia przetargu, o konkretnej porze ostatniego dnia (np. 12.00) okres publikacji danego dnia wynosi jedynie 12 godzin.
Tym samym przetarg ogłoszony 01.01.2023 i zakończony 31.01.2023 o godz 12.00 obejmuje okres publikacji na 29 dni i 12 godzin....
Równo o 12 godzin za krótko aby uniknąć strat finansowych, w sam raz aby poznać jak kortyzol powoduje w Waszym organizmie stres.

Jak duże mogą być straty?
Przyjmijmy że chcąc się zabezpieczyć przy przetargu na 1 mln PLN opublikowaliśmy przetarg na maszynę tak jak w w/w przypadku. Niestety z publikacją nieco za krótką. Korekta finansowa - nawet minimalna to 5% wartości dofinansowania na danym wydatku. Do założeń dorzućmy dofinansowanie na poziomie 50% - co przekłada się na korektę finansową w wysokości 25 tysięcy PLN.

Jak więc widać nawet niewielka procentowa korekta może powodować znaczące straty finansowe. I to tylko w przypadku jednego źle przeprocedowanego przetargu.
Gorzej jednak, jeśli omawiany błąd wdarł się nie tylko do jednego zamówienia, a wszystkich które beneficjent samodzielnie opublikował...


ZA CO GROZI KOREKTA FINANSOWA?

PRZEDSTAWIAMY BŁĘDY I WSKAZUJEMY KONSEKWENCJE JAKIMI KOŃCZĄ SIĘ WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM


5% KOREKTY za następujące naruszenia

5 %

10% KOREKTY za naruszenia

10 %

25 % KOREKTY za naruszenia

25 %

100% KOREKTY - z warunkową możliwością obniżenia do 25% za naruszenia

100 %

JAK UNIKNĄĆ KOREKTY FINANSOWEJ

O skutecznych metodach zapobiegania wydzielaniu kortyzolu na etapie kontroli 🙂

Aby nie narażać się na ogromny stres, korektę i konieczność zwrotu dotacji bądź windykacji przyznanego dofinansowania, mamy dwa wyjścia.
Możemy samodzielnie przestudiować dokładnie umowę, wytyczne w zakresie kwalifikowalności, taryfikator korekt, co przekłada się na kilkaset stron niezbyt łatwej lektury.
Możemy też zaufać profesjonalistom i zlecić rozliczenie projektu firmie zewnętrznej, posiadającej odpowiednie doświadczenie, wieloletnią praktykę i wiedzę na temat "unijnego abecadła".Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email