Dodatkowa runda dotacji dla firm dotkniętych przez Brexit

RUNDA CZERWCOWA DOTACJI DLA FIRM DOTKNIĘTYCH PRZEZ BREXIT


W dniu dzisiejszym ogłoszono kolejną rundę naboru dla firm odczuwających negatywne skutki brexitu. O dofinansowanie mogą aplikować mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa , które prowadziły wymianę gospodarczą z Wielką Brytanią w latach 2018; 2019 a na skutek wyjścia UK z Unii Europejskiej:
- ich sprzedaż na rynek brytyjski spadła bądź byli zmuszeni do jej zaniechania
- kontynuują sprzedaż na rynek UK ale ich koszty prowadzenia działalności na rynku brytyjskim znacząco wzrosły

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku dużych przedsiębiorstw maksymalnie 85% - w przypadku wyboru pomocy de minimis jako formy wsparcia.
Dla większych projektów poziom pomocy ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Dofinansowaniu w działaniu ReOpen UK mogą podlegać koszty:
-budowy
-zakupu maszyn, urządzeń oprogramowania (nowych bądź używanych)
-udział w targach
-zakupu usług doradczych

Termin rundy czerwcowej - ReOpen UK


Zgodnie z ogłoszeniem nabór planowany jest na okres:
05.06.2023 - 30.06.2023