Dotacje dla sektora HORECA


Dotacje dla sektora Horeca z KPO

Przybliżamy działanie A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)


Kto może liczyć na wsparcie

Założenia wsparcia dla sektora HORECA jest inwestycja w celu

O dofinansowanie będą mogły aplikować przedsiębiorstwa działające w 4 wskazanych sektorach.Warunki aplikowania

Możliwość aplikowania po dofinansowanie warunkowana będzie n/w kluczowymi kwestiami:

Prowadzeniem działalności w ramach kodów PKD wskazanych w regulaminie konkursu
Wśród kodów PKD znajdują się:

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;

Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);

Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);

Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);

Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);

Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).
Spadkiem obrotów w wysokości co najmniej 30%
Przez spadek obrotów należy rozumieć spadek przychodów ze sprzedaży towarów, produktów lub usług w ujęciu wartościowym obliczany jako

Stosunek łącznych obrotów zamkniętego roku obrotowego 2020 lub 2021 w porównaniu do łącznych obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego odpowiednio 2019 lub 2020

W sytuacji w której działalność Wnioskodawcy w 2020 roku była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy, Wnioskodawca wykazujący spadek obrotów w roku 2021, dokonuje porównania tego spadku w stosunku do roku 2019.
Wolny limit pomocy de minimis (wnioskodawcy i podmiotów z nim powiązanych)
Limit pomocy de minimis wynosi 300tys €. Wartość przysługującego limitu pomocy sprawdzisz na https://sudop.uokik.gov.pl/home


Koszty kwalifikowane

Czyli co można sfinansować w ramach naboru z KPO dla sektora HoReCa?

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną - WYDATEK OBOWIĄZKOWY
W szczególności koszty: robót budowlanych, zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, działań związanych z zieloną transformacją (m.in instalacje OZE, inwestycje w recykling i przetwarzanie odpadów), inwestycje w oprogramowanie w kierunku cyfrowej transformacji pod kątem zmiany procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia jego odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność


Warunki wsparcia


Poziom dofinansowania


Minimalna wartość dofinansowania


Maksymalna wartość dofinansowania

90 %
Minimalna wartość dofinansowania to
50 tys PLN

Oznacza to że koszty netto inwestycji muszą opiewać na co najmniej 55 555,56 PLN Netto
Maksymalna wartość dofinansowania to 540 tys PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych (netto) inwestycji została określona na poziomie 600 000,00 zł


Co jeszcze powinieś wiedzieć planując złożenie wniosku o dofinansowanie dla branży HoReCAPrzykłady inwestycji, które będą mogły liczyć na wsparciePunktowane kluczowe kryteria wyboru projektówKto będzie prowadził nabory

Nabór realizowany jest przez PARP. Realizacja projektu wspierana będzie przez pięciu operatorów:

Region nr 1 obejmujący województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie
Region nr 2 obejmujący województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
Region nr 3 obejmujący województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie
Region nr 4 obejmujący województwa: łódzkie, opolskie, śląskie
Region nr 5 obejmujący województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie


CO OFERUJEMY W RAMACH WSPÓŁPRACY


Oferujemy Państwu przygotowanie wniosku pod dofinansowanie oraz złozenia go w systemie elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami

Wspomagamy klientów w przygotowaniu dokumentów do umowy, zarządzaniu projektem oraz koordynacją zamówień, w celu jego efektywnego rozliczenia.ZAMIERZASZ APLIKOWAĆ PO DOFINANSOWANIE W NABORZE DLA SEKTORA HORECA?

Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania. Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowaniaŹródło Strona


Źródło URL


Imię i nazwisko


E-mail


Numer telefonu


Wiadomość


Gratulacje, Twoja wiadomość została wysłana
Błąd, spróbuj ponownie. Twoja wiadomość nie zostala wysłana