FUNDAMENTY POMOCY PUBLICZNEJ DLA FIRM

Czyli jak rozwijać firmę i płynąć z wiatrem po biznesowym oceanie możliwości


Pytanie zasadnicze - po co firmie pomoc publiczna