Dotacje dla firm dotkniętych przez Brexit

NOWE NABORY - DOTACJE DLA FIRM DOTKNIĘTYCH PRZEZ BREXIT


W dniu dzisiejszym ogłoszono dwie kolejne rundy naborów, dla firm odczuwających negatywne skutki brexitu. O dofinansowanie mogą aplikować mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa , które prowadziły wymianę gospodarczą z Wielką Brytanią w latach 2018; 2019 a na skutek wyjścia UK z Unii Europejskiej:
- ich wymiana handlowa z firmami z UK spadła bądź byli zmuszeni do jej zaniechania
- kontynuują sprzedaż na rynek UK ale ich koszty prowadzenia działalności na rynku brytyjskim znacząco wzrosły

Dofinansowanie dla firm z sektora MŚP może wynieść 100% kosztów kwalifikowanych, zaś w przypadku dużych przedsiębiorstw maksymalnie 85% - w przypadku wyboru pomocy de minimis jako formy wsparcia.
Dla większych projektów poziom pomocy ustalany jest zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Dofinansowaniu w działaniu ReOpen UK mogą podlegać koszty:
-budowy
-zakupu maszyn, urządzeń oprogramowania (nowych bądź używanych)
-udział w targach
-zakupu usług doradczych

Terminu naborów - RE OPEN


Zgodnie z ogłoszeniem planowane są dwie dodatkowe rundy naborów dedykowanych oddzielnie dla firm z sektora MŚP oraz oddzielnie dla dużych przedsiębiorstw.

Najbliższa runda planowana jest na okres
06.03.2023 - 27.03.2023

Kolejna (prawdopodobnie ostatnia) runda
03.04.2023 - 28.04.2023