Dotacje na cyfryzacje – Innowacje cyfrowe w MŚP

Innowacje cyfrowe w MŚP - dotacje na cyfryzację na śląsku

Innowacje cyfrowe w MŚP
Działanie ‘1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP’ to instrument dotacyjny wspierający wdrażanie specjalistycznych technologii cyfrowych w firmach z województwa śląskiego.
Dotacje będą przyznawane na przeprowadzenie głębokich zmian w procesie produkcyjnym i usługowym poprzez zakup i implementację zaawansowanych systemów i narzędzi cyfrowych. Celem dofinansowania na cyfryzację jest nabycie i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania oraz innych cyfrowych rozwiązań, a także specjalistycznego sprzętu IT oraz organizacja szkoleń dla pracowników. Zakup i wdrożenie tych technologii rozwiązań cyfrowych musi stanowić główny przedmiot projektu.

Kryteria wyboru przedsiębiorstw premiują branże produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacja na cyfryzację będzie bezzwrotna na poziomie do 85% kosztów netto w przypadku pomocy de minimis lub do 60% kosztów netto w przypadku pomocy publicznej. Minimalna wysokość dotacji w ramach innowacji cyfrowych w MŚP to 500 tys. zł.

Kto Może Skorzystać?


Nabór dedykowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego.
Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie minimum 3 lata licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru.

Na Co Można Zdobyć Dotację?


Na inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych tj. polegające na zakupie i wdrożeniu specjalistycznych systemów/narzędzi cyfrowych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup i wdrożenie oprogramowania, rozwiązań cyfrowych, dodatkowo sprzętu IT i szkoleń dla pracowników.

Kluczowe wymagania


Do kluczowych aspektów wymaganych od wnioskodawców należą:
Realizacja projektu na obszarze województwa śląskiego.
Wdrożenie rozwiązania cyfrowego o specjalistycznym charakterze. Wyłączone ze wsparcia będą zwykłe programy biurowe, księgowe.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 500 tys. PLN.
Beneficjent musi zrealizować projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie w ciągu jednego roku.
 • Realizacja projektu na obszarze województwa śląskiego.
 • Wdrożenie rozwiązania cyfrowego o specjalistycznym charakterze. Wyłączone ze wsparcia będą zwykłe programy biurowe, księgowe.
 • Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy, wynosi 500 tys. PLN.
 • Projekt ujęty we wniosku o dofinansowanie musi zostać zrealizowany w ciągu jednego roku.

Jakie Są Kluczowe Obszary Wsparcia?


Do kluczowych obszarów cyfryzacji zaliczono:
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi, analizy danych pozwalających na racjonalizację procesu podejmowania decyzji biznesowych, zwiększenie wydajności pracy w przedsiębiorstwie w wyniku cyfryzacji tych procesów,
 • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym, dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integracji istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług
 • wykorzystanie technologii Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem (identyfikowanie nieefektywności i wąskich gardeł produkcyjnych, optymalizacja produkcji i maksymalizacja jej jakości, oszczędność energii i poprawa serwisu oraz diagnostyka urządzeń),
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych mających na celu m.in. zmniejszenie przestojów w produkcji, wzrost jakości wytwarzanego produktu, reagowania na potrzeby rynku poprzez automatyczne sterowanie procesami produkcyjnymi,
 • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa m.in. poprzez Identyfikację i analizę danych przemysłowych z wykorzystaniem AI np. Zapasowy ośrodek przetwarzania danych w modelu disaster recovery.

Forma i Wysokość Dofinansowania


Dotacja bezzwrotna
Minimalne dofinansowanie od 500tys PLN PLN dla przedsiębiorstwa
Maksymalnie do 6 mln PLN dla przedsiębiorstwa
Intensywność wsparcia do 60% kosztów netto inwestycji w ramach RPI (wydatki twarde) do 85% (wydatki miękkie - szkolenia)

Kiedy potrwa nabór


Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 28 marca do 8 maja 2024 r.

Kto może liczyć na preferencje?


Na etapie oceny merytorycznej dodatkowe punkty otrzymają:
 • projekty realizowane przez firmy produkcyjne
 • rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI)
 • rozwiązania wykorzystujące technologię Big Data do zarządzania przedsiębiorstwem
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych
 • zastosowanie w projekcie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line
 • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • utworzenie wysokospecjalistycznych miejsc pracy
 • projekt jest wynikiem przeprowadzonej usługi doradczej wyświadczonej przez jednostkę badawczą lub IOB
 • wprowadzenie innowacji marketingowej
 • poprawa BHP, działania proekologiczne, zmniejszenie zapotrzebowania na energię
 • realizacja usług szkoleniowych celem podniesienia kompetencji cyfrowych pracowników
 • projekty cechujące się innowacyjnością technologiczną w skali co najmniej regionu, stosowaną nie dłużej niż trzy lata

Potrzebujesz wsparcia w procesie aplikowania?


Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach projektu Innowacje cyfrowe w MŚP - zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy bezpłatną konsultację dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto

Pomożemy Ci skutecznie przygotować się do aplikowania. Wypełnij formularz kontaktowy na stronie, a nasz doradca skontaktuje się w celu wstępnej analizy możliwości otrzymania dofinansowania


Źródło Strona


Źródło URL


Imię i nazwisko


E-mail


Numer telefonu


Wiadomość


Gratulacje, Twoja wiadomość została wysłana
Błąd, spróbuj ponownie. Twoja wiadomość nie zostala wysłana