Dotacje na rewitalizacje terenów zdegradowanych

Już w styczniu start naboru - 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw


W okresie do stycznia do lutego 2024 roku zaplanowano nabór w ramach działania 10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw
Działanie to ma na celu wsparcie zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne i edukacyjne.

Program skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, obejmując tereny poprzemysłowe województwa śląskiego. Wsparcie obejmuje m.in. prowadzenie robót budowlanych, nabycie materiałów budowlanych oraz środków trwałych, a beneficjenci zobowiązani są do zrealizowania inwestycji w ciągu dwóch lat.
Infrastruktura powstała w wyniku projektu ma być udostępniania na warunkach rynkowych co wyklucza, że Wnioskodawca prowadzi na niej własną działalność produkcyjną. Przez działalność produkcyjną należy rozumieć wyłącznie produkcję produktów a nie świadczenie usług.