Kary administracyjne w projektach

Taryfikator kar administracyjnych za błędy przy rozliczaniu dotacji

KARY ADMINISTRACYJNE I KOREKTY FINANSOWE W PROJEKTACH UNIJNYCH

Realizacja projektu z dotacją unijną wiąże się z koniecznością przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie. Szczególnie istotne dla każdego beneficjenta jest również zapoznanie się poza umową z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. Brak wiedzy dotyczącej wymogów związanych z planowanymi do przeprowadzenia zamówienia, skutkuje nakładaniem korekt finansowych i koniecznością zwrotu przyznanej dotacji.

Kary określone w taryfikatorze mogą sięgać od 5 do nawet 100% wartości dofinansowania.

Aby nie narażać się na kary administracyjne sięgające do 100% przyznanego wsparcia warto zaufać profesjonalistom i zlecić rozliczenie projektu, dotacji firmie zewnętrznej, posiadającej doświadczenie, wieloletnią praktykę i wiedzę na temat "unijnego abecadła"

Błędy i kary przy rozliczaniu projektów unijnych


Prezentujemy najczęstsze błędy i wskazujemy jakimi konsekwencjami kończy się samodzielne rozliczanie dofinansowania

5% Kary za następujące naruszenia

5 %

10% Kary za następujące naruszenia

10 %

25% Kary za następujące naruszenia

25 %

100% - z możliwością obniżenia do 25%. Kary za następujące naruszenia

100 %


Jak uniknąć korekty finansowej przy rozliczaniu projektu unijnego

Jak widać możliwości popełnia pomyłek, błędów na etapie realizacji i rozliczania projektu unijnego jest więcej niż mogłoby się wydawać na samym początku. Dlatego tak ważne jest właściwe zarządzanie projektem już od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, szacowania wartości pierwszych wydatków.

Poza obowiązkami wskazanymi powyżej dochodzą jeszcze kwestie związane z promocją projektu unijnego i jego właściwym oznakowaniem.
Ogrom obowiązków może być więc przytłaczający.
Aby więc nie narażać się na zbędny stres, negatywne emocje warto zlecić zarządzanie projektem unijnym i jego rozliczenie firmie zewnętrznej, posiadającej odpowiednie doświadczenie we wskazanej tematyce.

Nałożono na twoją firmę korketę finansową? Nie wiesz czy masz szanse odwołać się i uniknąć kary. Zadzwoń i prześlij do nas informacje na temat realizowanego projektu. Do tej pory pomoglismy naszym klientom kilkadziesiąt razy skutecznie odwołać się do nałożonej korekty finansowej.