Nabór- Promocja marki innowacyjnych MŚP

Ogłoszenie naboru - 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP


Od 16 października do 26 listopada firmy z sektora MŚP poszukujące dotacji na promocję zagraniczną mają szansę pozyskania dotacji w ramach działania 2.25 Promocja marki innowacyjnych MŚP
Działanie daje możliwość pozyskania dofinansowania na udział w targach, misjach wraz z kosztami promocji towarzyszącymi tym wydarzeniom.
Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw które osiągają przychody z eksportu od min. 2 lat a w ostatnim zamkniętym okresie obrachunkowym eksport stanowił co najmniej 30% w całości przychodów ze sprzedaży

Szczegółowy opis działania, w tym kosztów kwalifikowanych, kryteriów wyboru projektów znajdzie na naszej stronie
Kliknij tutaj