Ogłoszenie naboru 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – MIKROINWESTYCJE

Ogłoszenie naboru 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MIKROINWESTYCJE


Od 5 do 26 września firmy planujące inwestycje na terenie województwa śląskiego mają unikalną szansę pozyskania dotacji w ramach działania 10.3 FE SL Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - MIKROINWESTYCJE
Działanie daje możliwość pozyskania do 1,2 mln PLN dofinansowania na inwestycje przeznaczone na zakup, instalację i montaż OZE, koszty zakupu nowych maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych.
Dofinansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego i usługowego, które prowadzą działalność na terenie województwa śląskiego (z wyjątkiem podregionu częstochowskiego).

Szczegółowy opis działania, w tym kosztów kwalifikowanych, kryteriów wyboru projektów znajdzie na naszej stronie
Kliknij tutaj