Poprawa efektywności energetycznej

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej

DOTACJE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW


W dobie rosnących kosztów energii elektrycznej, mediów i ogrzewania kluczowym aspektem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw jest ich optymalizacja. Dodatkowo poprawa efektywności energetycznej wymaga często również wymiany bądź modernizacji posiadanego parku maszynowego na mniej energochłonny. Idealne uzupełnienie tych działań stanowi inwestycja w OZE np. instalacje fotowoltaiczną w celu zaspokojenia potrzeb przedsiębiorstwa na energię elektryczną.

Czy istnieje jedno działanie pozwalające na zaspokojenie tych wszystkich potrzeb?

Tak - poznajcie Kredyt Ekologiczny


Czym jest kredyt ekologiczny?

Kredyt ekologiczny stanowi formę wsparcia w postaci dotacji skierowanej do sektora MŚP oraz dużych firm zatrudniających do 3 tys pracowników.

Pozwala na wdrażanie w ramach jednego projektu szeregu rozwiązań przyczyniających się do redukcji zapotrzebowania na energię pierwotną.

Istnieje jednak kluczowy warunek aby móc aplikować o dofinansowanie.

Warunkiem tym jest zredukowanie, dzięki inwestycji zapotrzebowania na energię pierwotną o min 30% w stosunku do stanu bazowego.


Kliknij w obrazek i poznaj szczegóły Kredytu Ekologicznego


Kredyt ekologiczny

Ogólnopolski program z dofinansowaniem na poprawę efektywności energetycznej obejmującej termomodernizację budynków, wymianę źródeł ogrzewania, chłodzenia, modernizację parku maszynowego, inwestycje w instalacje OZE

Dowiedz się więcej