Dotacje na cyfryzacje w śląskim


Start naboru w ramach działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP

W okresie od 24 marca do 8 maja 2024 roku zaplanowano nabór w ramach działania 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP
Działanie to ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w wdrażaniu innowacji cyfrowych, innowacyjnych w skali śląska.
Program skierowany jest do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, działających co najmniej od 3 lat na rynku z terenu województwa śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działania na naszej stronie