47,5 tys PLN za darmo. Przybliżamy Odsetki od kapitału własnego

Co musisz wiedzieć osiągając wysokie dochody


Najważniejszy artykuł dla firm wypracowujących zyski

Tytuł zobowiązuje. Dlaczego miałby to być najważniejszy artykuł?
Gdyż pozwoli on pozyskać Wam wiedzę, jak w prosty sposób, dzięki wypracowanym i zatrzymanym w spółce zyskom, wygenerować zwrot podatku.

Ile taka wiedza może być warta?
Dla spółek może przełożyć się nawet na..... 47,5 tys PLN rocznie.
Nieźle.
Tak, dobrze przeczytałeś !

Nadszedł czas, abyś dołączył/a do naszej podróży przez świat korzyści podatkowych.

Zainwestuj kilka chwil w lekturę tego artykułu, a odkryjesz, jak sprawić, że Twój biznes będzie błyszczeć nie tylko finansowo, ale także podatkowo.

Przygotuj się na odkrycie eldorado, które czeka na Ciebie w zyskach Twojej spółki!

Jesteś ciekaw ile możesz zyskać- oczy na start - zaczynamy.


Co się zmieniło w 2019 roku?

W 2019 wprowadzono zmianę do ustawy o CIT, z której powinna korzystać każda spółka, wypracowująca wysokie dochody.
Ciągle mało popularne w Polsce narzędzie, miało stać się zachętą dla spółek, do kumulowania kapitału, a zniechęcające do finansowania m.in kredytem.

Narzędzie to, dało możliwość odliczenia od dochodu podatników CIT – zysku pozostawionego w firmie.

Co to oznacza w praktyce dla firm, które wypracowują większe zyski?

Możliwość zaliczenia do kosztów Hipotetycznych Odsetek od kapitału własnego – kapitału zapasowego, utworzonego z zysków bądź dopłat.

Hipotetyczne odsetki to takie, które spółka potencjalnie płaciłaby, gdyby zamiast finansowania działalności własnymi zyskami lub dopłatami od wspólnika, sięgnęła po finansowanie zewnętrzne.Założenia i cel wprowadzenia hipotetycznych odsetek

W jakim celu wymyślono tak oryginalnie brzmiące rozwiązanie?

Celem było stworzenie zachęty do kumulacji zysków w spółkach (będących podatnikami CIT) oraz podniesienie podatkowej atrakcyjności tego finansowania, wobec finansowania dłużnego (od którego odsetki zasadniczo pomniejszają podstawę opodatkowania).
Czyli - finansowanie własne spółki jej zyskami, miało dawać bonus, w porównaniu do finansowania zewnętrznego np. w postaci kredytu.


Kalkulacja odsetek od kapitału własnego

Zgodnie z Ustawą CIT, kosztem uzyskania przychodów jest kwota odpowiadająca iloczynowi:

stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz

zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki lub kwoty dopłaty wniesionej do spółki.

Wzór na obliczenie kwoty hipotetycznych odsetek wygląda w następujący sposób:

( R + 1% ) x E


gdzie:
R - stopa referencyjna NBP, na ostatni dzień roku poprzedzającego akumulację zysku, wniesienie dopłaty (w 2023 r. stosowana stopa referencyjna to 6,75%, a więc swoistego rodzaju oprocentowanie kapitału własnego wynosi 7,75%)

E – kwota zysku zatrzymanego; dopłaty

Do kalkulacji nie zalicza się dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej.


Limit kosztów

Limit odliczenia wynosi 250 tys. zł kosztów. Przekłada się on na obniżenie CIT o 47,5 tys. zł w przypadku spółek na 19% stawce i 22,5 tys zł dla małych podmiotów na 9% CIT.Przykład kaklulacji

PRZYKŁAD 1

Wspólnicy spółki z o.o. postanowili, w drodze uchwały, o zatrzymaniu wypracowanego w 2021 r. zysku, w wysokości 1 mln zł i przekazaniu go na kapitał zapasowy.

Roczne odsetki od kapitału własnego zaliczone do kosztów podatkowych za 2022 r.:
(1,75 % + 1 %) x 1.000.000 zł. = 27.500 zł

Zatrzymanie w spółce zysku, pozwoliło na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów: w 2022 r. kwoty 27 500 zł.
Pozwoliło to firmie, na obniżenie podatku za 2022 rok o kwotę 5 225,00 zł.
W kolejnych dwóch latach, firma będzie mogła dokonać takich samych odpisów, co przełoży się na zaoszczędzenie kwoty 15 675 zł.

Analiza zatrzymania zysku w kolejnych latach na bazie zmieniającej się stopy referencyjnej NBP

Roczne odsetki od kapitału własnego zaliczone do kosztów podatkowych za 2023 r.:
(6,75 %+ 1 %) x 1.000.000 zł. = 77 500,00 zł
W kolejnym roku rozwiązanie może przełożyć się na obniżenie podatku o kwotę 14 725,00 zł.

Roczne odsetki od kapitału własnego, zaliczone do kosztów podatkowych za 2024 r.:
(5,75 %+ 1 %) x 1.000.000 zł. = 67 500 zł
W 2024 roku rozwiązanie pozwoli z kolei, na obniżenie podatku o kwotę 12 825,00 zł.

Należy pamiętać iż finalnie każda złotówka zysku, zatrzymanego w spółce na okres 3 lat, może pozwolić na znaczące oszczędności w skali płaconego podatku.PRZYKŁAD 2

Wspólnicy spółki z o.o. w 2022 r. postanowili, w drodze uchwały, o zatrzymaniu wypracowanego w 2021 r. zysku w spółce i przekazaniu go na kapitał zapasowy. Wysokość zysku zatrzymanego wynosi 4 mln zł.
Dodatkowo, na początku 2022 r. wspólnicy wnieśli dopłaty w wysokości 2 mln zł.

Roczne odsetki od kapitału własnego, zaliczone do kosztów podatkowych za 2022 r.:
(1,75 %*+ 1 %) x 6.000.000 = 165.000 zł < 250.000 zł = 165.000 zł

Zatrzymanie w spółce zysku, pozwoliło na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2022 r. kwoty 165.000 zł.
Pozwoliło to firmie, na obniżenie podatku za 2022 rok o kwotę 31 350 zł.

Analiza zatrzymania zysku w kolejnych latach na bazie zmieniającej się stopy referencyjnej NBP

Roczne odsetki od kapitału własnego, zaliczone do kosztów podatkowych za 2023 r.:
(6,75 %+ 1 %) x 6.000.000 zł. = 465.000 > 250.000 = 250.000 zł
W 2023 roku rozwiązanie, pozwoliło na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, kwoty 250 tys PLN (maks. limitu), co pozwoliło na obniżenie podatku o 47 500 zł.

Roczne odsetki od kapitału własnego, zaliczone do kosztów podatkowych za 2024 r.:
(5,75 %+ 1 %) x 6.000.000 zł. = 405.000 > 250.000 = 250.000 zł
W 2024 roku, również zaliczono do kosztów uzyskania przychodów kwotę 250 tys PLN (maks. limitu) i zaoszczędzono na podatku o 47 500 zł


Ze względu na wysoką stopę referencyjną, (5,75% na koniec 2023) wystarczy obecnie (2024r), przeznaczyć 3,7 mln zł na kapitał zapasowy, aby uzyskać maksymalny pułap odliczenia, który daje nam ok 250 tys kosztów i 47,5 tys zł oszczędności. W okresie 3 kolejnych lat zatrzymanie zysku w spółce da jej dodatkowe 142,5 tys PLN.


Okres naliczania odsetek

Dlaczego koszty w przykładach liczymy w okresie 3 lat?
Zgodnie z ustawą odliczenie hipotetycznych odsetek, przysługuje zarówno w roku podwyższenia kapitału (zapasowego lub rezerwowego), wniesienia dopłaty, jak i w 2 kolejnych latach podatkowych


Kiedy zachodzi obowiązek korekty i naliczenia hipotetycznych przychodów

Czynności zagrożone sankcją korekty kosztów odsetek, od kapitału własnego obejmują:
Wypłatę zysków i zwrot dopłat
Przez wypłatę zysku należy rozumieć nie tylko wypłatę dywidendy na rzecz wspólników, ale także wypłatę wynagrodzenia umorzeniowego z zysków (umorzenie z tzw. czystego zysku).

Czynności restrukturyzacyjne
Przejęcie spółki w formie połączenia przez przejęcie i w formie podziału spółki, która zaliczyła do KUP odsetki od kapitału własnego. Przekształcenie spółki, która zaliczyła do KUP odsetki od kapitału własnego, w spółkę niemającą osobowości prawnej.

Sankcję stosuje się, jeżeli ww. zdarzenia będą miały miejsce przed upływem 3 lat od końca roku podatkowego, w którym została wniesiona dopłata lub podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku.

Forma korekty – rozpoznanie hipotetycznego przychodu podatkowego
• Przychód ustala się w wysokości odpowiadającej odliczonym KUP równych odsetkom od kapitału własnego.
• Przychód rozpoznawany jest na bieżąco – brak obowiązku korekty wstecznej i sankcji w postaci odsetek.
• Zwroty części dopłaty lub wypłata części zysku pierwotnie pozostawionego w spółce oznacza proporcjonalnie kalkulowany poziom korekty rozpoznanych wcześniej kosztów uzyskania przychodu.Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email