Harmonogram naborów dla firm – Śląskie 2024

HARMONOGRAM NABORÓW DLA FIRM ŚLĄSKIE 2024

Poniżej przedstawiamy harmonogram naborów dla firm w województwie śląskim na rok 2024

1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - WDRAŻANIE WYNIKÓW PRAC B+R


Nabór dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw na wdrożenie wyników prac B+R własnych lub nabytych (Wnioskodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu przeprowadzenia całości prac B+R przez złożeniem wniosku). Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące. nWsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 800 000,00 PLN
Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej.
Pula funduszy do podziału w naborze 93 mln PLN
Termin
grudzień 2024 do styczeń 2025

1.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH - INFRASTRUKTURA B+R BĄDŹ PRACE B+R


Nabór dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw a także konsorcjów (przemysłowo-naukowe; lub przemysłowe) na realizację prac B+R bądź infrastrukturę B+R.
Projekty będą musiały wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.
Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN . Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).
Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 376 mln PLN
Termin
25 styczeń do 18 kwiecień 2024

1.8 INNOWACJE CYFROWE W MŚP


Nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wdrożenie innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego innowacji technologicznych w zakresie wykorzystania narzędzi ICT.
Wsparcie udzielane będzie na nabycie aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 1 000 000,00 PLN.
Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 67 mln PLN
Termin
14 marzec 2024 do 23 kwiecień 2024

10.1 WYKORZYSTANIE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH W CELU ROZWOJU REGIONU POPRZEZ INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW


Dotacje na projekty od 10 mln dofinansowania wzwyż

Nabór dla przedsiębiorstw (w tym dużych) z województwa śląskiego (podregiony - katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).
Realizowany projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji poprzez inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów i obiektów na terenach poprzemysłowych, zdewastowanych i zdegradowanych na cele gospodarcze, środowiskowe, społeczne, edukacyjne. Wsparcie skierowane będzie na działania związane z zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności pogórniczych, obiektów przemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych, jak również ich adaptacja. Dofinansowanie NIE BĘDZIE udzielane na działalność produkcyjną
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 10 000 000,00 PLN.
Jest to wartość obowiązująca na etapie aplikowania (do wyboru projektu włącznie).
Wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 169 mln PLN
Termin
31 styczeń do 19 marzec 2024

10.2 BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH NA RZECZ TRANSFORMACJI


Dotacje na małe projekty w przedziale od 0,5 do 0,9 mln dofinansowania

Nabór dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego (podregiony - katowicki, bielski, tyski, rybnicki, gliwicki, bytomski, sosnowiecki).
Realizowany projekt powinien dotyczyć prac badawczo - rozwojowych realizujących badania przemysłowe i prace eksperymentalno - rozwojowe lub same prace eksperymentalo-rozwojowe, nakierowane na proces transformacji.
O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa a także partnerstwa przedsiębiorstw oraz partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji badawczych.
Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 2 000 000,00 PLN.
Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.
Pula funduszy do podziału w naborze 222 mln PLN
Termin
czerwiec - lipiec 2024
Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email