Ogłoszenie naboru dla sektora Horeca


Ogłoszenie naboru dla Sektora Horeca

Jeżeli jesteś właścicielem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, mamy dla Ciebie świetną wiadomość!
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w ramach działania A1.2.1 kierowanej do sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy(KPO).
Zgodnie z harmonogramem, nabór rozpocznie się 6.05.2024 a zakończy 5.06.2024

Co to oznacza dla Ciebie? Możliwość unowocześnienia lub zmiany profilu dotychczasowej działalności na wiele interesujących sposobów!

Jakie obszary wsparcia zostaną objęte wsparciem?

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną,
Zakup maszyn i urządzeń,
"Zielona" transformacja (GOZ, OZE),
Zakup i wdrożenie technologii cyfrowych.

Jakie są wymagania?

Spadek obrotów o co najmniej 30% (lata 2020-2021 lub 2019-2020), Wolny limit pomocy de minimis.

Jakie korzyści oferuje działanie?

Bezzwrotna dotacja de minimis,
Intensywność wsparcia: do 90% kosztów netto,
Maksymalna wartość dofinansowania: aż do 540 tys. PLN.

Jakie są preferencje?

Dywersyfikacja oferty o nowe/udoskonalone produkty lub usługi,
Realizacja projektu na terenach o wysokim poziomie bezrobocia (1pkt) bądź zagrożonym marginalizacją (1pkt)
Wdrożenie rozwiązań z zakresu zielonej transformacji (1pkt) bądź cyfrowej transformacji (1pkt)
Wyższy wkład własny od minimalnego: a) co najmniej 10%, ale nie więcej niż 15%: 1 pkt b) więcej niż 15%, ale nie więcej niż 20%: 2 pkt c) więcej niż 20%, ale nie więcej niż 25%: 3 pkt d) więcej niż 25%, ale nie więcej niż 30%: 4 pkt e) więcej niż 30%: 5 pkt
Spadek obrotów: a) wynosi co najmniej 30%, ale jest niższy niż 40%: 1 pkt b) wynosi co najmniej 40%, ale jest niższy niż 50%: 3 pkt c) wynosi co najmniej 50%: 5 pkt

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na naszej stronie
Kliknij tutaj

Przygotuj się na zmiany i rozwijaj z nami swój biznesZostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.


Komentarz


Nazwa

Email