Blog

Ogłoszenie naboru 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – MIKROINWESTYCJE


ŹRÓDŁA DOTACJI DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Prowadzenie biznesu wiąże się ze stałym rozwojem. Rozwój rodzi inwestycje, a te z kolei rodzą zapotrzebowanie na kapitał. Jaka forma kapitału jest z kolei najlepsza przy rozwoju? Oczywiście dofinansowanie, a najlepiej bezzwrotne.Niniejszy artykuł poświęcamy dotacjom unijnym dla firm produkcyjnych.W pierwszym rozdziale przybliżamy źródła dotacji - dzieląc je na poziomie ogólnokrajowym […]


Read more

Nabór w ramach działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP


ŹRÓDŁA DOTACJI DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Prowadzenie biznesu wiąże się ze stałym rozwojem. Rozwój rodzi inwestycje, a te z kolei rodzą zapotrzebowanie na kapitał. Jaka forma kapitału jest z kolei najlepsza przy rozwoju? Oczywiście dofinansowanie, a najlepiej bezzwrotne.Niniejszy artykuł poświęcamy dotacjom unijnym dla firm produkcyjnych.W pierwszym rozdziale przybliżamy źródła dotacji - dzieląc je na poziomie ogólnokrajowym […]


Read more

Dodatkowa runda dotacji dla firm dotkniętych przez Brexit


ŹRÓDŁA DOTACJI DLA FIRM PRODUKCYJNYCH Prowadzenie biznesu wiąże się ze stałym rozwojem. Rozwój rodzi inwestycje, a te z kolei rodzą zapotrzebowanie na kapitał. Jaka forma kapitału jest z kolei najlepsza przy rozwoju? Oczywiście dofinansowanie, a najlepiej bezzwrotne.Niniejszy artykuł poświęcamy dotacjom unijnym dla firm produkcyjnych.W pierwszym rozdziale przybliżamy źródła dotacji - dzieląc je na poziomie ogólnokrajowym […]


Read more