Blog

Ogłoszenie naboru 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – MAKROINWESTYCJE


KARY ADMINISTRACYJNE I KOREKTY FINANSOWE W PROJEKTACH UNIJNYCHRealizacja projektu z dotacją unijną wiąże się z koniecznością przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie. Szczególnie istotne dla każdego beneficjenta jest więc dokładne zapoznanie się z umową, wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, określającymi zasady realizacji projektu. Brak wiedzy dotyczącej wymogów związanych z planowanymi do przeprowadzenia zamówieniami, skutkuje najczęściej nakładaniem […]


Read more

Określanie Statusu MŚP: Jak ustalić rozmiar Twojego biznesu od Mikroprzedsiębiorstwa do Dużej Korporacji


KARY ADMINISTRACYJNE I KOREKTY FINANSOWE W PROJEKTACH UNIJNYCHRealizacja projektu z dotacją unijną wiąże się z koniecznością przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie. Szczególnie istotne dla każdego beneficjenta jest więc dokładne zapoznanie się z umową, wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, określającymi zasady realizacji projektu. Brak wiedzy dotyczącej wymogów związanych z planowanymi do przeprowadzenia zamówieniami, skutkuje najczęściej nakładaniem […]


Read more

POMOC DE MINIMIS – NARZĘDZIE WSPARCIA DLA ROZWOJU TWOJEGO BIZNESU


KARY ADMINISTRACYJNE I KOREKTY FINANSOWE W PROJEKTACH UNIJNYCHRealizacja projektu z dotacją unijną wiąże się z koniecznością przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie. Szczególnie istotne dla każdego beneficjenta jest więc dokładne zapoznanie się z umową, wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków, określającymi zasady realizacji projektu. Brak wiedzy dotyczącej wymogów związanych z planowanymi do przeprowadzenia zamówieniami, skutkuje najczęściej nakładaniem […]


Read more