Blog

Gdy Promocja Zostaje W Tyle: Korekty Finansowe w Projektach Unijnych


Czym jest dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to najprostsze wsparcie finansowe po które mogą sięgać przedsiębiorstwa planujące rozwój. Udzielane jest w formie dotacji płynące z urzędu pracy. Dofinansowanie polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych niezbędnych do stworzenia stanowiska pracy. Uzyskanie […]


Czytaj więcej

10.1 Wykorzystanie terenów zdegradowanych w celu rozwoju regionu poprzez inwestycje przedsiębiorstw


Czym jest dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to najprostsze wsparcie finansowe po które mogą sięgać przedsiębiorstwa planujące rozwój. Udzielane jest w formie dotacji płynące z urzędu pracy. Dofinansowanie polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych niezbędnych do stworzenia stanowiska pracy. Uzyskanie […]


Czytaj więcej

Dotacje na badania dla firm 1.2 FE SL Śląskie


Czym jest dofinansowanie na wyposażenie stanowiska pracy Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to najprostsze wsparcie finansowe po które mogą sięgać przedsiębiorstwa planujące rozwój. Udzielane jest w formie dotacji płynące z urzędu pracy. Dofinansowanie polega na zwrocie środków, które poniesie przedsiębiorca na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych niezbędnych do stworzenia stanowiska pracy. Uzyskanie […]


Czytaj więcej